Općina Vratišinec, Dr. Vinka Žganca 2, 40316 Vratišinec
img1
Tel: 040 866 966
sjena

Javna nabava

Detaljno pretraživanje dokumenata po svim sekcijama:

Nesortirano Proračun i financijski izvještaji Proračunski vodič za građane Statut i poslovnik Odluke Načelnika Ugovori / donacije Natječaji Javna nabava Sjednice OV Pravo na pristup informacijama Otvoreni podaci Obrasci Savjet mladih Strategija razvoja Murs Ekom Izbori Osoba za nepravilnosti
ikona
30.4.2024.  Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - Uređenje centra naselja Vratišinec – 2.faza   
dividerikona
30.4.2024.  Zapisnik o otvaranjupregledu i ocjeni ponuda - Uređenje centra naselja Vratišinec – 2.faza   
dividerikona
25.3.2024.  Mihael Grbavec - izjava o sukobu interesa 25.3.2024   
dividerikona
16.2.2024.  Plan nabave za 2024. godinu   
dividerikona
17.1.2024.  Registar svih sklopljenih ugovora za 2023. godinu   
dividerikona
1.8.2023.  Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda - Dječje igralište,DV Srčeko   
dividerikona
1.8.2023.  Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - Dječje igralište DV Srčeko   
dividerikona
26.7.2023.  Rekonstrukcija Školske ulice, nastavak 72m - Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda   
dividerikona
26.7.2023.  Rekonstrukcija Školske ulice, nastavak 72m - Odluka o odabiru najpovoljnije ponude   
dividerikona
17.7.2023.  Izgradnja dječjeg igrališta - TROŠKOVNIK Ulaganje u objekt dječjeg vrtića - Vratišinec   
dividerikona
17.7.2023.  Izgradnje dječjeg igrališta - Prilog - Obrazac izjave o nekažnjavanju za točku 10.1.   
dividerikona
17.7.2023.  Izgradnja dječjeg igrališta - Ponudbeni list   
dividerikona
17.7.2023.  Izgradnja dječjeg igrališta - Poziv za dostavu ponuda EVB 47-2023   
dividerikona
17.7.2023.  Izgradnja dječjeg igrališta - Odluka o početku postupka jednostavne nabave EVB 47-2023   
dividerikona
3.1.2023.  Plan nabave za 2023.   
dividerikona
30.11.2022.  I. izmjene i dopune Plana nabave Općine Vratišinec za 2022. godinu   
dividerikona
8.11.2022.  Građevinska dozvola - dr Vinka Žganca na kč br 2084-2 u k o Vratišinec   
https://drive.google.com/drive/folders/1Ac-6whZZrODzQh4bLb0UKOvP4R7vPJM7?usp=sharing - Glavni projekt
dividerikona
8.11.2022.  TROŠKOVNIK - GRAĐENJE PJEŠAČKE STAZE U ULICI DR. VINKA ŽGANCA S OBORINSKOM ODVODNJOM U VRATIŠINCU UZ ŽC 2008, na kat. čest. br. 2084-2 k.o. Vratišinec   
dividerikona
8.11.2022.  GRAĐENJE PJEŠAČKE STAZE U ULICI DR. VINKA ŽGANCA S OBORINSKOM ODVODNJOM U VRATIŠINCU UZ ŽC 2008, na kat. čest. br. 2084-2 k.o. Vratišinec - Dokumentacija o nabavi   
https://drive.google.com/drive/folders/1Ac-6whZZrODzQh4bLb0UKOvP4R7vPJM7?usp=sharing - Glavni projekt
dividerikona
8.11.2022.  Izvješće Prethodnog savjetovanja - GRAĐENJE PJEŠAČKE STAZE U ULICI DR. VINKA ŽGANCA S OBORINSKOM ODVODNJOM U VRATIŠINCU UZ ŽC 2008, na kat. čest. br. 2084-2 k.o. Vratišinec   
dividerikona
28.10.2022.  Poziv na prethodno savjetovanje -GRAĐENJE PJEŠAČKE STAZE U ULICI DR. VINKA ŽGANCA S OBORINSKOM ODVODNJOM U VRATIŠINCU UZ ŽC 2008, na kat. čest. br. 2084-2 k.o. Vratišinec   
dividerikona
12.10.2022.  EVB-47/2022 - Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave Uređenje centra naselja Vratišinec - 1.faza - 1. funkcionalna uporabna cjelina - parkiralište   
dividerikona
12.10.2022.  EVB-47/2022 - Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda Uređenje centra naselja Vratišinec -1.faza - 1. funkcionalna cjelina - parkiralište   
dividerikona
28.9.2022.  TROŠKOVNIK - Uređenje centra naselja Vratišinec EVB-47/22   
dividerikona
28.9.2022.  TRG VRATIŠINEC_SITUACIJA OBUHVAT TROŠKOVNIKA Uređenje centra naselja Vratišinec EVB - 47/22   
dividerikona
28.9.2022.  Prilog - Obrazac izjave o nekažnjavanju za točku 10.1. EVB-47/22 Uređenje centra naselja Vratišinec   
dividerikona
28.9.2022.  Poziv za dostavu ponuda Uređenje centra naselja Vratišinec - EVB 47-22   
dividerikona
28.9.2022.  Odluka o početku jednostavne nabave za uređenje centra naselja Vratišinec EVB-47-22   
dividerikona
31.3.2022.  Report   
dividerikona
25.3.2022.  Uređenje dječjeg igrališta EVB 50-2022-UDI-Vr - Odluka o odabiru najpovolnije ponude u postupku jednostavne nabave   
dividerikona
25.3.2022.  Uređenje dječjeg igrališta EVB 50-2022-UDI-Vr - Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda   
dividerikona
25.3.2022.  Rekonstrukcija Društvenog doma Gornji Kraljevec - Zapisnik i Odluku o odabiru najpovolnije ponude   
dividerikona
9.3.2022.  Rekonstrukcija Društvenog doma, EVB 63/22-DOMGK - Troškovnik   
dividerikona
9.3.2022.  Rekonstrukcija Društvenog doma, EVB 63/22-DOMGK Prilog - Obrazac izjave o nekažnjavanju za točku 10.1.   
dividerikona
9.3.2022.  Rekonstrukcija Društvenog doma, EVB 63/22-DOMGK - Ponudbeni list   
dividerikona
9.3.2022.  Rekonstrukcija Društvenog doma, EVB 63/22-DOMGK - Poziv za dostavu ponuda   
dividerikona
17.1.2022.  Plan nabave Općine Vratišinec za 2022. godinu   
dividerikona
16.12.2021.  Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda i Odluka o odabiru za predmet nabave Nabavka komunalne opreme   
dividerikona
6.12.2021.  Troškovnik - Nabavka komunalne opreme   
dividerikona
6.12.2021.  Prilog - Obrazac izjave o nekažnjavanju za točku 10.1.   
dividerikona
6.12.2021.  Ponudbeni list - nabavka komunalne opreme   
dividerikona
6.12.2021.  Poziv za dostavu ponuda - nabavka komunalne opreme   
dividerikona
6.12.2021.  Odluka o početku- javna nabava Nabavka komunalne opreme   
dividerikona
1.12.2021.  I. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Vratišinec za 2021.   
dividerikona
27.10.2021.  Odluka o odabiru - Prečna ulica   
dividerikona
27.10.2021.  Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda - Prečna ulica   
dividerikona
11.10.2021.  Troškovnik - Sanacija Prečne ulice EVB 45/2021   
dividerikona
11.10.2021.  Obrazac 3 - ponudbeni list EVB-45/2021   
dividerikona
11.10.2021.  Poziv za dostavu EVB -45/2021   
dividerikona
11.10.2021.  Odluka o početku postupka jednostavne nabave-Sanacija Prečne ulice u Vratišincu EVB-45/2021   
dividerikona
15.7.2021.  Mihael Grbavec - Izjava o postojanju sukoba interesa   
dividerikona
28.4.2021.  Troskovnik-cjenik   
dividerikona
28.4.2021.  Dokumentacija-za-nadmetanje   
dividerikona
28.4.2021.  Obavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga (3)   
dividerikona
28.4.2021.  Obavijest-o-namjeri-davanja-koncesije-dimnjacarskih-usluga-na-podrucju Općine Vratišinec   
dividerikona
22.3.2021.  REKONSTRUKCIJA MOSTA NA KANALU BRODEC u Vratisincu - SVE_Geod_23.7.2020._MR   
dividerikona
15.3.2021.  TROŠKOVNIK - Rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni) promet, 2.b skupine – rekonstrukcija mosta na kanalu „BRODEC“ i LC20019 s izgradnjom pješačkih staza   
dividerikona
15.3.2021.  Rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni) promet, 2.b skupine – rekonstrukcija mosta na kanalu „BRODEC“ i LC20019 s izgradnjom pješačkih staza - DON -nakon savjetovanja (1)   
dividerikona
12.1.2021.  Plan nabave Općine Vratišinec za 2021. godinu   
dividerikona
23.12.2020.  II. izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu   
dividerikona
27.11.2020.  Troškovnik EVB 40-2020   
dividerikona
27.11.2020.  Obrazac 3 - ponudbeni list EVB-40-2020   
dividerikona
27.11.2020.  Obrazac 2 i obrazac 2a - EVB-40-2020   
dividerikona
27.11.2020.  Obrazac 1. - odluka o početku postupaka jednostavne nabave 40-2020   
dividerikona
22.7.2020.  Troškovnik - pripremni radovi na stazama EVB 17/2020   
dividerikona
22.7.2020.  Troškovnik - izrada stubišta i odri u mrtvačnici EVB 17/2020   
dividerikona
22.7.2020.  Troškovnik - asfaltiranje EVB 17/2020   
dividerikona
22.7.2020.  Troškovnik - Betonska ograda EVB 17/2020   
dividerikona
22.7.2020.  Obrazac 3 - ponudbeni list EVB-17-2020   
dividerikona
22.7.2020.  Poziv za dostavu ponuda i obrazac 2a - EVB-17-2020   
dividerikona
22.7.2020.  Obrazac 1. - odluka o početku postupaka jednostavne nabave EVB 17/2020   
dividerikona
5.6.2020.  I. izmjene i dopune Plana nabave 2020.   
dividerikona
29.5.2020.  Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Vratišinec 2020.   
dividerikona
14.1.2020.  Plan nabave za 2020. godinu   
dividerikona
9.12.2019.  Poziv za dostavu ponude s prilozima (Ponudbeni list, Izjava, troškovnik, tehnička specifikacija)   
dividerikona
9.12.2019.  Obrazac 1. - odluka o početku postupka jednostavne nabave WIFI 4EU   
dividerikona
11.11.2019.  Troškovnik (Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju propusta na LC 20019 preko kanala Brodec u Vratišincu – Most Brodec)   
dividerikona
11.11.2019.  Projektni zadatak Rekonstrukcija mosta na LC 20019 u Vratišincu - Most Brodec   
dividerikona
11.11.2019.  Obrazac 3 - ponudbeni list (Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju propusta na LC 20019 preko kanala Brodec u Vratišincu – Most Brodec)   
dividerikona
11.11.2019.  Obrazac 2 i obrazac 2a (Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju propusta na LC 20019 preko kanala Brodec u Vratišincu – Most Brodec)   
dividerikona
11.11.2019.  Obrazac 1. - Odluka o početku postupka JN (Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju propusta na LC 20019 preko kanala Brodec u Vratišincu – Most Brodec)   
dividerikona
6.8.2019.  Obrazac 3 - ponudbeni list - Uređenje nerazvrstane ceste ulica Ograda - završna faza   
dividerikona
6.8.2019.  Troškovnik - Uređenje nerazvrstane ceste ulica Ograda - završna faza   
dividerikona
6.8.2019.  Obrazac 2 i obrazac 2a - poziv za dostavu ponuda i troškovnik - Uređenje nerazvrstane ceste ulica Ograda - završna faza   
dividerikona
6.8.2019.  Poziv za dostavu ponude - Uređenje nerazvrstane ceste ulica Ograda - završna faza   
dividerikona
6.8.2019.  Odluka o početku postupka JN - Uređenje nerazvrstane ceste ulica Ograda - završna faza   
dividerikona
6.8.2019.  Obrazac 3 Ponudbeni list - Uređenje mjesnog groblja u Vratišincu   
dividerikona
6.8.2019.   Troškovnik - Uređenje mjesnog groblja u Vratišincu   
dividerikona
6.8.2019.  Obrazac 2 i obrazac 2a - poziv za dostavu ponuda i troškovnik - Uređenje mjesnog groblja u Vratišincu   
dividerikona
6.8.2019.  Poziv za dostavu ponude - Uređenje mjesnog groblja u Vratišincu   
dividerikona
6.8.2019.  Odluka o početku postupka JN - Uređenje mjesnog groblja u Vratišincu   
dividerikona
17.5.2019.  Obrazac 3 - ponudbeni list dječje igralište Gornji Kraljevec   
dividerikona
17.5.2019.  DI G.Kraljevec_troskovnik_BC dječje igralište   
dividerikona
17.5.2019.  Obrazac 2 i obrazac 2a - Poziv za dostavu ponuda i troškovnik dječje igralište Gornji Kraljevec   
dividerikona
17.5.2019.  Obrazac 1. - Odluka o početku jednostavne nabave dječje igralište Gornji Kraljevec   
dividerikona
25.2.2019.  Adaptacija prostora nogometnog kluba „Napredak“ - Troškovnik   
dividerikona
25.2.2019.  Adaptacija prostora nogometnog kluba „Napredak“ - Obrazac 3 - ponudbeni list   
dividerikona
25.2.2019.  Adaptacija prostora nogometnog kluba „Napredak“ - Obrazac 2 i obrazac 2a - Poziv za dostavu ponuda i troškovnik   
dividerikona
25.2.2019.  Adaptacija prostora nogometnog kluba „Napredak“ - Obrazac 1. - odluka o početku postupka jednostavne nabave   
dividerikona
22.1.2019.  Plan nabave za 2019. godinu   
dividerikona
11.1.2019.  Plan nabave za 2018. godinu   
dividerikona
11.1.2019.  Plan nabave za 2017. godinu   
dividerikona
11.1.2019.  Plan nabave za 2016. godinu   
dividerikona
11.1.2019.  Plan nabave za 2015. godinu   
dividerikona
11.1.2019.  Izjava Načelnika - PPM d.o.o   
divider

Iz kataloga događanja

Trenutno nema događanja.
SVA DOGAĐANJA

Obavijesti

Nema ubilježenih obavijesti.
SVE OBAVIJESTI

Novosti

SVE NOVOSTI