Općina Vratišinec, Dr. Vinka Žganca 2, 40316 Vratišinec
img1
Tel: 040 866 966
sjena

EU projekti

EU projekt „Uređenje dječjeg igrališta u Vratišincu“

Naziv projekta: „Uređenje dječjeg igrališta u Vratišincu“

Nositelj projekta: Općina Vratišinec, Dr. Vinka Žganca 2, Vratišinec

Podmjera i tip operacije: TO 2.1.2 Poboljšanje opće društvene infrastrukture i proširenje lokalnih temeljnih usluga-VI

Podmjera: Podmjera 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, podmjera 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ i podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ unutar mjere 19 „Potpora lokalnom razvoju u okviru LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice“) iz Programa ruralnog razvoja republike hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Kratki opis projekta: Ovaj projekt je usmjeren na građenje i opremanje dječjeg igrališta u naselju Vratišinec čime će se osigurati uvjeti za sigurnu igru i druženje, osigurati bolji uvjeti za rast i razvoj djece te doprinijeti povećanju socijalizacije, međusobnog povezivanja i interakcije djece i mladih. Izgradnjom igrališta stvorit će se adekvatan, kvalitetan i siguran prostor te omogućiti veća kvaliteta provođenja slobodnog vremena djece na otvorenom. Izgradnjom dječjeg igrališta unapređuje se razvoj životnih uvjeta područja kroz ulaganja u lokalne temeljne usluge za stanovništvo uključujući slobodno vrijeme. Izgradnjom male infrastrukture u ruralnim područjima stvaraju se preduvjeti za poticanje društveno-gospodarskog rasta i zaustavljanje negativnog depopulacijskog trenda u ruralnim područjima. Cilj je poboljšanje životnih uvjeta, doprinos atraktivnosti sela te razvoj društvene infrastrukture ulaganjem u gradnju i opremanje objekata za sportske i zabavne aktivnosti i igrališta. Poboljšat će se kvaliteta života lokalnog stanovništva, a posebice djece budući da će uređeno igralište predstavljati novi, kvalitetan prostor na kojem će se djeca moći svakodnevno igrati i provoditi vrijeme na otvorenom. Igranjem na rekreacijskim spravama igrališta djeca razvijaju fizičku koordinaciju kroz rekreaciju i zabavu.

Ciljevi projekta: Projekt je usklađen sa LRS LAG-a Međimurski doli i bregi od 2014.-2020. te se realizacijom projekta ostvaruje strateški cilj 2. Razvoj kohezije i lokalne zajednice, mjera M 2.1. Razvoj društvene infrastrukture i lokalnih temeljnih usluga i prioritet TO 2.1.2. Poboljšanje opće društvene infrastrukture i proširenje lokalnih temeljnih usluga. Projektom će se izgraditi i opremiti dječje igralište pristupačno za djecu svih uzrasta u naselju Vratišinec, kojim se unapređuje razvoj životnih uvjeta područja kroz ulaganja u lokalne temeljne usluge za stanovništvo uključujući slobodno vrijeme. Cilj je poboljšanje životnih uvjeta, doprinos atraktivnosti sela te razvoj društvene infrastrukture ulaganjem u gradnju i opremanje objekata za sportske i zabavne aktivnosti i igrališta. Poboljšat će se kvaliteta života lokalnog stanovništva, a posebice djece budući da će uređeno igralište predstavljati novi, kvalitetan prostor na kojem će se djeca moći svakodnevno igrati i provoditi vrijeme na otvorenom. Igranjem na rekreacijskim spravama igrališta djeca razvijaju fizičku koordinaciju kroz rekreaciju i zabavu.

Očekivani rezultati projekta su:
1. uređenje igrališta, ograđenog dijela igrališta dimenzija 12m x 15,30 m,
2. postava ograde u dužini od 55m2, uključujući dvoja vrata širine 1m, visina ograde do 120cm,
3. Izgradnja i opremanje 1 dječjeg igrališta s 8 igrala i to: tobogan, klackalice, ljuljačke, njihaljke na oprugama, vrtuljak, penjalice, klupe, stol za piknik sa klupom, ugradnja anti stres podloge (crvene ili crne boje),
4. sadnja 9 komada novih drva – javor,
5. uređenje ostatka zelene površine oko igrališta.

Glavne aktivnosti projekta:
1. Provedba postupka javne nabave,
2. Odabir izvođača radova i zaključenje ugovora s istim,
3. Izvođenje radova na izgradnji igrališta,
4. Opremanje dječjeg igrališta,
5. Tehnički pregled izgrađenog igrališta i otvorenje istog,
6. Izvještavanje – LAG i Agencija,
7. Podnošenje zahtjeva za isplatu potpore,
8. Promocija i vidljivost projekta

Usklađenost projekta s lokalnom razvojnom strategijom odabranog LAG-a Međimurski doli i bregi:
Usklađenost projekta s Lokalnom razvojnom strategijom LAG-a Međimurski doli i bregi očituje se kroz strateški cilj SC 2 Razvoj kohezije i lokalne zajednice, mjera M 2.1. Razvoj društvene infrastrukture i lokalnih temeljnih usluga i prioritet TO 2.1.2. Poboljšanje opće društvene infrastrukture i proširenje lokalnih temeljnih usluga, poglavlje 3. stranica 22 dokumenta Lokalna razvojna strategija LAG-a Međimurski doli i bregi od 2014. do 2020. godine., LRS 3.0. Provedbom projekta Uređenje dječjeg igrališta na dijelovima kč.br. 1728 i 1729. u k.o. Vratišinec izgradit će se i opremiti dječje igralište te će se poboljšati i unaprijediti opća društvena infrastruktura i proširiti lokalne temeljne usluge koje će biti na raspolaganju stanovnicima Općine Vratišinec i okolnih naselja što potvrđuje usklađenost s navedenim strateškim dokumentom.

Razdoblje provedbe projekta: 04.07.2022. – 24.08.2022., uvođenje u posao: lipanj 2022.

Ukupna vrijednost projekta: 254.854,50 kn s PDV-om

Iznos potpore iz EU proračuna: 90% - 180.000,00 kn

Iznos potpore iz proračuna RH: 10% - 20.000,00 kn

Iznos vlastitih sredstava: 54.854,50 kn
NATRAG

Iz kataloga događanja

Trenutno nema događanja.
SVA DOGAĐANJA

Obavijesti

Nema ubilježenih obavijesti.
SVE OBAVIJESTI

Novosti

SVE NOVOSTI