Općina Vratišinec, Dr. Vinka Žganca 2, 40316 Vratišinec
img1
Tel: 040 866 966
sjena

O Općini

Tijela Općine

Općinski čelnici


Mihael Grbavec (načelnik)


Općinsko vijećeIme i prezime vijeænika

 

Funkcija u vijeæu

Politièka stranka

Telefon/mobitel

e-mail

 

Zdravko Mlinariæ

 

èlan

HNS

0996059596

zmlinaric@gmail.com

 

Darija Žganec

 

potpredsjednica

HNS

0919164946

darija.lukacic@gmail.com

 

Kristian Pleša

 

èlan

HNS

0992257277

plesakristian@gmail.com

 

Milena Granatir

 

predsjednica

NPS

098493041

mgranatir72@gmail.com

 

Vlatka Žganec

 

èlanica

NPS

0981602286

vlatka.zganec1987@gmail.com

 

Štefanija Jambrošiæ

èlanica

NPS

0993317703

stefica.jambrosic1@gmail.com

 

Biserka Tarandek

 

èlanica

SDP

0959021457

biserkatarandek592@gmail.com

 

Antonija Šoltiæ

 

èlanica

SDP

0959187785

nantonijan@gmail.com

 

Goran Krznar

 

èlan

SDP

0989257435

krznar.goran@gmail.comVMO Gornji KraljevecČlanovi vijeća mjesnog odbora (2022.-2026.) s načelnikom Mihaelom Grbavcom i županom Matijom Posavcem
MJESNI ODBOR GORNJI KRALJEVEC

Adresa: Poljska ulica 1, Gornji Kraljevec
email adresa: mgranatir72@gmail.com
telefon: 040 867 – 199
mob: +38598493041

1. Milena Granatir (Matija Posavec – NL) – predsjednica VMO
2. Jasmina Posavec (Matija Posavec – NL) – potpredsjednica VMO
3. Štefanija Jambrošić (Matija Posavec – NL)
4. Zdravko Farkaš (Matija Posavec – NL)
5. Mirjana Tkalec (HNS)

NATRAG

Iz kataloga događanja

Trenutno nema događanja.
SVA DOGAĐANJA

Obavijesti

Nema ubilježenih obavijesti.
SVE OBAVIJESTI

Novosti

SVE NOVOSTI