Općina Vratišinec, Dr. Vinka Žganca 2, 40316 Vratišinec
img1
Tel: 040 866 966
sjena

EU projekti

Izgradnja i opremanje matičnog vrtića u naselju Vratišinec, NPOO.C3.1.R1-1.01.0009“


Naziv projekta: Izgradnja i opremanje matičnog vrtića u naselju Vratišinec, NPOO.C3.1.R1-1.01.0009

Naziv korisnika: Općina Vratišinec

Ukupna vrijednost projekta: 573.362,53 EUR

EU sufinanciranje projekta: 573.362,53 (100%)

Razdoblje provedbe projekta: 21.3.2023. – 21.9.2024.

Financiranje projekta: Projekt je sufinancirala Europska unija - NextGenerationEU iz Mehanizma za oporavak i otpornost

Potreba za izgradnjom matičnog dječjeg vrtića u naselju Vratišinec proizlazi iz činjenica negativnog demografskog trenda te starenja stanovništva općine. Mlade obitelji s malom djecom rane i predškolske dobi ili napuštaju općinu ili su prisiljene tražiti neadekvatna rješenja koja opterećuju i roditelje, širu obitelj i djecu. Nedostatak dječjeg vrtića u spomenutom naselju jedan je od problema koji se nalazi visoko na listi prioriteta žitelja općine.

Cilj projekta je navedene probleme smanjiti odnosno eliminirati osiguravanjem infrastrukturnih i materijalnih kapaciteta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području naselja Vratišinec, ali i šire u samoj općini Vratišinec.

Kako bi se poboljšali uvjeti života mladih obitelji te uspostavio rani i predškolski odgoj i obrazovanje u naselju koje do sada nije imalo tu uslugu, osnivač Općina Vratišinec će ovim projektom tj. aktivnostima gradnje i drugim radovima izgraditi i opremiti novu građevinu matičnog vrtića s kuhinjom u skladu s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine br. 63/08 i 90/10) u maniri suvremene modularne gradnje, primjereno lokaciji, namjeni i klimi.

Potrebna ulaganja obuhvaćaju izgradnju nove građevine matičnog vrtića sa dva dnevna boravka vrtićke skupine i jednim dnevnim boravkom jasličke skupine, njeno opremanje te ozelenjene i uređene vanjske površine namijenjene igri djece, opremljene spravama i urbanom opremom.

Rezultati spomenutog ulaganja će biti uspostavljeni rani i predškolski odgoj u naselju Vratišinec općine Vratišinec, otvaranje matičnog dječjeg vrtića s 3 dnevna boravka za 2 vrtićke skupine i 1 jasličke skupine, povećani obuhvat djece rane i predškolske dobi za 52 upisna mjesta u novoizgrađenom matičnom vrtiću u naselju Vratišinec, podignuta kvaliteta života djece i roditelja u naselju Vratišinec i same općine Vratišinec.

Ciljna skupina ovog projekta su djeca rane i predškolske dobi i njihovi roditelji kojima će biti omogućeno korištenje novouspostavljene usluge ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području naselja Vratišinec, općina Vratišinec.

Kontakt osoba za više informacija:
Mihael Grbavec, načelnik
Tel.:+385 40 866 966
e-mail: opcinavratisinec@gmail.com

Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.


NATRAG

Iz kataloga događanja

Trenutno nema događanja.
SVA DOGAĐANJA

Obavijesti

Nema ubilježenih obavijesti.
SVE OBAVIJESTI

Novosti

SVE NOVOSTI