Općina Vratišinec, Dr. Vinka Žganca 2, 40316 Vratišinec
img1
Tel: 040 866 966
sjena

O Općini

Društvo

Društvena infrastruktura, kao skupina uslužnih funkcija, najuže je povezana s razvitkom i razmještajem svojih korisnika, tj. stanovništvom, a njenim razvojem postiže se viši i bolji standard i kvaliteta života. Čini je niz građevina i ustanova s područja uprave, obrazovanja, zdravstva, kulture, sporta i rekreacije.

Javne službe i uprava

Prema ustavnom i zakonskom određenju Općina Vratišinec je jedinica lokalne samouprave. U dijelu lokalne samouprave na području Općine djeluje općinsko vijeće, a u naselju G. Kraljevec ustanovljen je mjesni odbor.

Na razini Županije obavljaju se poslovi državne uprave i poslovi samoupravnog djelokruga koji su propisani Zakonom o sustavu državne uprave i Zakonom o lokalnoj samoupravi i upravi. Tijela općinske samouprave dio su županijskog, i šire republičkog sustava i u stalnoj su suradnji.

fotografija 1

Odgoj i obrazovanje

Počeci opismenjivanja stanovništva u Međimurju pa tako i na području Općine započinju početkom prošlog stoljeća. Mreža ustanova s područja osnovnog obrazovanja i srednjeg obrazovanja intenzivnije se formira i upotpunjuje prije tridesetak godina.

skola-vratisinec-01


Osnovno obrazovanje

Djelatnost osnovnog školstva provodi se na području Općine u Osnovnoj školi Vratišinec i Područnom odjelu (niži razredi) u G. Kraljevcu. Nastava se odvija u dvije smjene. Osim redovne nastave, u školama se organizira izborna nastava, izvannastavne aktivnosti, dopunska nastava i dodatna nastava. U sklopu škole uređena je i knjižnica i čitaonica. Na području Općine nema srednjih škola, kao ni visokoškolskih ustanova.

skola-gkraljevec


Predškolske ustanove

Na području Općine u naselju Vratišinec nalazi se predškolska ustanova dječjeg vrtića koji za obavljanje svoje djelatnost koristi prostore u vlasništvu Općine Vratišinec.

stara-skola


Vjerske zajednice

Na području Općine djeluje Katolička župa Vratišinec sa sjedištem u Vratišincu (Župni dvor) i Župna crkva. U Gornjem Kraljevcu je također izgrađena crkva novijeg datuma (iz 80.-tih). Od ostalih sakralnih građevina u Vratišincu i Gornjem Kraljevcu postoji nekoliko kapelica, raspela, poklonaca i križeva. Više o sakralnim građevinama u poglavlju "Graditeljska i kulturna baština".

zupni-dvor


Zdravstvo i socijalna skrb

Na području Općine djeluje Privatna ordinacija opće medicine dr. Ivica Dukić i stomatološka ordinacija Doma zdravlja Čakovec.

Privatna ordinacija opće medicine i stomatološka ordinacija pružaju stanovništvu Općine, a i šire primarnu zdravstvenu zaštitu (zdravstveno-preventivnu i sanitarnu zaštitu), a za ostale usluge stanovništvo mora odlaziti u Čakovec gdje su zdravstvene usluge organizirane kroz: Dom zdravlja, Opću bolnicu Čakovec, Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije Čakovec.

Socijalna skrb stanovništva organizirana je kroz državne ustanove i različite udruge koje djeluju na području Županije, ali ne i na području same Općine. Centar za socijalni rad ima sjedište u Čakovcu.


Kultura

Na području kulture u Općini Vratišinec aktivno djeluje 3 udruge koje se sufinanciraju prema prijavljenim projektima i programima, a to su: Mješoviti pjevački zbor „Dr. Vinko Žganec“ Vratišinec, KUD „Dr. Vinko Žganec“ Vratišinec i KUU „Društvo žena“ Gornji Kraljevec. Navedene udruge aktivno sudjeluju u organiziranju raznih manifestacija s ciljem druženja svih mještana i promoviranja Općine Vratišinec pa tako valja istaknuti manifestacije Festival Žgančevih zapisa u čast akademiku Vinku Žgancu, Vratišinske vesele vurice koje organizira Kulturno umjetničko društvo Dr. Vinko Žganec, Vincekova zipka, Majčin dan i Božićni koncert koje organizira Mješoviti pjevački zbor Dr. Vinko Žganec, Mamičinu škriju, Božićni koncert, Koncert sakralnih pjesama, večer dramskih amatera u organizaciji Kulturno umjetničke udruge „Društvo žena Gornji Kraljevec“.


Šport i rekreacija

Okosnicu športa u Općini čine dva nogometna kluba sa svojim igralištima i pratećim građevinama. U Vratišincu NK "Sokol" i u G. Kraljevcu NK "Napredak", te rukometni klub "Sokol" Vratišinec. Glavni nositelj tjelesnog odgoja djece i mladeži je škola, u redovnoj nastavi i izvannastavnim aktivnostima.


Udruge građana

Na području Općine djeluju dva vatrogasna društva DVD Vratišinec i DVD G. Kraljevec. Uz vatrogasna društva na području općine aktivna je i podružnica umirovljenika Vratišinec, dvije udruge mladih, lovačko društvo, Caritas u sklopu župne zajednice.

UMV UMGK grb_vatrogasciNATRAG

Iz kataloga događanja

Trenutno nema događanja.
SVA DOGAĐANJA

Obavijesti

Nema ubilježenih obavijesti.
SVE OBAVIJESTI

Novosti

SVE NOVOSTI