Općina Vratišinec, Dr. Vinka Žganca 2, 40316 Vratišinec
img1
Tel: 040 866 966
sjena

O Općini

Župa Vratišinec

Župa Uzvišenja Svetoga Križa u Vratišincu osnovana je 1. studenoga 1789.
Župa je nastala dismembracijom župe Selnica. U sastavu nove župe uz Vratišinec sa Brezjem našla su se naselja: Gornji Kraljevec sa Remisom i dijelom Celina, Krištanovec, Križovec, Peklenica i Žiškovec sa zaseocima iz Zasadbrega: Habaj i Markovčina.
Prvi župnik novoosnovane župe bio je Luka Rosina rodom iz Svetog Ivana Zelina. U Vratišincu je postojala drvena kapelica. Vizitacija 1760. g. kaže da je narod sa svojim župnikom podigao novu zidanu kapelu. Crkva je postala župnom 1789. Do danas se od nje sačuvalo samo pravokutno svetište. Preos¬tao je oltar s raspećem, a s vanjske strane uzidane su nadgrobne ploče. Među njima se ističe ploča Lovre Hranjeca, vratišinečkog župnika, koji je umro 1815.

Crkva u Gornjem Kraljevcu
Već 1864. vizitacija govori o tome da bi se imala podići nova prostra¬nija župna crkva. Toj se gradnji pristupilo tek 1896. za župnikovanja Martina Kotera. Ta prostrana pseudo-gotička građevina s poligonalnim sve¬tištem, prostranim kapelama te sakristijom i spremištem uz kapele tik do svetišta poduprta je s tridesetak konrafora. Radove je izveo varaž¬dinski graditelj Morandini. Crkvu je blagoslovio 3. siječnja 1897. arhiđakon Franjo Kečkeš. Crkva je opremljena orguljama koje su prema tradiciji dopremljene iz Varaždina. Pred glavnim pročeljem smještene su dvije kasno-barokne kamene plastike svetog Ivana i Pavla iz 1779. godine, na visokim četverougaonim pastamentima.
U crkvi je pažnje vrijedna drvena propovjedaonica sa reljefom 'Dobrog Pastira' sa velikim šeširom. Pokrajnji oltari su posvećeni Sv. Valentinu koji se u župi časti od pamtivijeka i Snježnoj Mariji. Ha oltaru Mari¬je Snježna nalazi se slika Bogorodice s Djetetom, koja se kvalitetom ističe među slikama međimurskih crkava. Umjetnik P. Paul g. 1592. osam¬ljen je primjer sjeverno renesansnog slikarstva ne samo u Međimurju, nego i na području sjeverne Hrvatske


Crkva u Vratišincu


Crkva u Gornjem Kraljevcu


Crkva iznutra

NATRAG

Iz kataloga događanja

Trenutno nema događanja.
SVA DOGAĐANJA

Obavijesti

Nema ubilježenih obavijesti.
SVE OBAVIJESTI

Novosti

SVE NOVOSTI