Općina Vratišinec, Dr. Vinka Žganca 2, 40316 Vratišinec
img1
Tel: 040 866 966
sjena

Udruge

KUU Društvo Žena Gornji Kraljevec

KULTURNO UMJETNIČKA UDRUGA "DRUŠTVO ŽENA GORNJI KRALJEVEC"
Gornji Kraljevec, Poljska 1,40 315 Mursko Središće, OIB 04651658360

Osnivanje Udruge započelo je u ljetnim večerima 1989.godine. Inicijator osnivanja bila je Štefanija Jambrošić koja u suradnji sa sumještankama (Đuranec Bernarda, Novinić Dragica i Srpak Dragica) organizira sastanak o osnivanju "Aktiva žena" Gornji Kraljevec.

Prvi sastanak održan je 27. kolovoza 1989. godine. Sastanku se odazvalo 15-ak članica, a na njemu je izabrano prvo rukovodstvo tadašnjeg "Aktiva žena" Gornji Kraljevec.

Za prvu predsjednicu izabrana je Štafanija Jambrošić.

Cilj osnivanja Udruge bio je poticanje, razvijanje i unapređivanje kulture i očuvanje etno baštine na području svog djelovanja, poticanje mještana na uređenje mjesta, organizacija izložbi i priredbi, organizacija izleta, sportska rekreacija i očuvanje narodnih običaja.

Prvih pet godina udruga je djelovala u sastavu Mjesne zajednice Gornji Kraljevec.

29 svibnja 1994. godine održana je skupština na kojoj je prihvaćena Odluka o mijenjanju naziva Udruge u "Društvo žena Gornji Kraljevec" te je donesen Statut udruge.

30.lipnja 1994. godine izvršen je upis u Registar društvenih organizacija pod registarskim brojem 538, knjiga VI.

Za predsjednicu je ponovno izabrana Štefanija Jambrošić, za dopredsjednicu Mira Mavrin, za tajnicu Bernarda Đuranec, za blagajnicu Dragica Novinić.

U Izvršni odbor ušle su: Štefanija Jambrošić, Mira Mavrin, Bernarda Đuranec, Dragica Novinić, Katarina Šimunić, Cela Tkalec, Marija Varošanec, Ana Šlehta, Draženka Hutinec, Ana Lukačić i Vera Mađarić.

Udruga se učlanjuje u Zajednicu HKUD i OSS Čakovec.

Zbog osobnih razloga gospođe Dragica Novinić – blagajnica i Bernarda Đuranec – tajnica daju ostavku, te je na sjednici 08.01.1995. godina izabrana Dejana Šafarić za tajnicu a Katarina Šimunić za blagajnicu.

19.rujna 2008. godine održava se skupština Udruge na kojoj je donesena Odluka o promjeni naziva Udruge, te odluka o izmjenama i dopunama statuta.

12. prosinca 2008. godine odobrava se Udruzi "Društvo žena – Gornji Kraljevec" upis promjena naziva i Statuta u Registar Udruga Republike Hrvatske.

Novi naziv glasi KULTURNO UMJETNIČKA UDRUGA "DRUŠTVO ŽENA GORNJI KRALJEVEC" sa sjedištem u Gornjem Kraljevcu, Poljska 1.

Udruga je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske pod brojem 2000300, te u RNO pod brojem 0360652.

Udruga ima svoj službeni znak okruglog oblika. Po unutrašnjem obodu kružnice ispisan je tekst KUU DRUŠTVO ŽENA GORNJI KRALJEVEC -1989 – u sredini se nalazi simbol udruge – ruža sa logotipom maske, te zastavu plave boje sa znakom Udruge.

Pod tim nazivom Udruga djeluje i danas, a osnovni ciljevi djelovanja su poticanje, razvijanje i unapređivanje kulturno-umjetničkog stvaralaštva, očuvanje zavičajne i nacionalne materijalne i nematerijalne kulturne baštine te promoviranje i prezentiranje iste u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Ostvarivanje ciljeva udruga ostvaruje preko niže navedenih djelatnosti:
• okupljanje građana radi očuvanja i njegovanja narodnih običaja te ostalih materijalnih i nematerijalnih aspekata kulturne baštine
• njegovanje, čuvanje i izvođenje izvornih međimurskih pjesama i običaja
• organiziranje kulturnih manifestacija u mjestu, općini, županiji, Republici Hrvatskoj, inozemstvu
• sudjelovanje na raznim oblicima manifestacija i priredbi u Republici Hrvatskoj, inozemstvu, te predstavljanje izradaka (kolača i delicija naših baka – očuvanje tradicionalnih recepata) članica udruge na prigodnim sajmovima sa svrhom očuvanja starih recepata
• ostale djelatnosti koje se odnose na kulturno-umjetničko stvaralaštvo kao filmsko, fotografsko, dramsko, recitatorsko, likovno, književno i sl.

Unutar udruge djeluje više sekcija.

DRAMSKA SEKCIJA

Dramska sekcija KUU "Društvo žena Gornji Kraljevec" s radom je započela 1989. godine. Od tada do danas voditeljica sekcije je Štefanija Jambrošić, ujedno i redatelj i scenarist, a po potrebi i glumac.

Prvi uvježbani igrokaz pod nazivom "Ženska pravica"prikazan je već iduće 1990. godine, u povodu 8. marta.

Vrlo aktivna sekcija u kratkom roku uvježbala je 18 predstava, te se 1995. godine prijavljuje na Predsmotru dramskih amatera u sklopu Zajednice HKUU MŽ, sa predstavom "Kakša ljubav takša plača" nepoznatog autora.

Prvo glumačko krštenje pred komisijom iskušale su ; Draženka Hutinec, Liljana Jambrošić, Ana Novosel, Tamara Korušić (Kukovec), Gordana Varošanec (Posedi), Katarina Šimonić, Simona Šimunić, Dragica Tarandek, Andreja Trupković, Marija Varošanec i Željka Jambrošić Vladić, Valentina Šimunić (Tkalčec).

Dobre kritike ponukale su članice i voditeljicu, te započele aktivne pripreme za slijedeće smotre i predsmotre, te su redovito svake godine nastupale na smotrama i festivalima koje organizira Zajednica HKUU MŽ.

Aktivne u Zajednici već 1998. godine dobivaju povjerenje, te su domaćini jedne od predsmotri dramskih amatera, gdje je izvedena predstava "COPARNICE".

2001. godine po drugi puta Udruga dobiva domaćinstvo predsmotre, te je izvedena predstava "ANIN GREH", autora Stjepana Škvorca u izvođenju glumica; Mire Mavrin, Katarine Šimunić, Marije Varošanec, Liljane Jambrošić i Biserke Kovačić.

Predstava je izabrana za predstavljanje na SMOTRI DRAMSKIH AMATERA U GORIČANU.

Dramska sekcija je od samog početka dobivala dobre kritike i pohvale, tako da u ponovljenoj predstavi " Anin greh" 2008. godine za ulogu mamice dobiva pohvalu za glumačku kreaciju Marija Varošanec.

2013. godine predstava "NA SMRTNI POSTELI" u izvođenju Katarine Šimnuć, Marije Varošanec, Mirjane Kuzma, Sandre Martinjaš, Štefanije Jambrošić i Leone Kovačić, dobiva pohvalu za cjelokupni dojam i uigranost glumaca.

2014. godine tekst za svoje glumice "ČIŠĆEJU JE DOŠEJ KRAJ" napisala je voditeljica Štefanija Jambrošić.

Predstava u izvođenju: Katarine Šimunić, Marije Varošanec, Mirjane Kuzma, Sandre Martinjaš i Štefanije Jambrošić dobila je lijepe pohvale:
• nominaciju za najbolju predstavu
• priznanje za najhumaniju predstavu
• nominaciju za najbolji dramski amaterski tekst – Štefanija Jambrošić
• nominaciju za najbolju žensku ulogu mamice i kolegice Barice u izvođenju Marije Varošanec

2017. godine predstava "SE JAMPOT DOJDE NA SVETLO", autorice teksta Štefanije Jambrošić uz pohvalu za lijepo odigranu predstavu dobila je je dvije nominacije:
• Katarina Šimunić nominirana je za glavnu žensku ulogu
• Mirjana Kuzma za sporednu žensku ulogu.

U proteklih 29 godina, odigrano je preko pedeset raznovrsnih predstava i skečeva, a kao glumci iskušali su se:

Marija Varošanec, Katarina Šimunić, Mira Mavrin (pokojna),Mirjana Kuzma, Liljana Jambrošić, Sandra Martinjaš, Draženka Hutinec, Željka Jambrošić Vladić, Dragica Novinić, Bernarda Đuranec,

Biserka Kovačić, Leona Kovačić, Milivoj Varga, Renata Trupković (Mađarić), Daliborka Trupković (Lukačić), Jagoda Trupković (Šardi), Deana Varošanec (Šafarić) Gordana Varošanec (Posedi), Valentina Šimunić (Tklačec), Simona Šimunić, Božica Kovačić, Anđelka Kovačić (Tarandek), Danijela Srpak, Andreja Trupković, Snježana Kolarić, Melita Đuranec, Karolina Tarnadek, Daliborka Novinić, Mirjana Tkalec, Ana Novosel, Biserka Strniščak, Nevenka Srpak, Tamara Korušić, Dragica Tarandek, Veronika Kolarić, Tara Tkalčec, Mihael Tkalčec, Valentina Novosel, Ljiljana Đuranec, Milena Granatir, Štefanija Jambrošić, Abel Babić, Dino Kovačić, Darija Lukačić

SEKCIJA ZA OČUVANJE NARODNIH OBIČAJA I NARODNE NOŠNJE

Sekcija aktivno djeluje od 1992. godine od kada se započelo sa prikupljanjem starina i međimurske narodne nošnje.

Od 2002. godine pojavljuje se na svim smotrama Narodne nošnje u Žiškovcu, a od 2005. godine na svim smotrama Običaja u Kotoribi.

Sekciju od samog početka vodi Štefanija Jambrošić koja priprema tekst i postavlja scenu, a u izradi nošnje pomažu Franciska Varga i Ana Hutinec.

Prikaz narodnog običaja treba biti postavljen na scenu kao predstava, pa u običajima sudjeluju članice dramske i vokalne skupine, te po potrebi djeca, a prikazani su običaji;
– prikaz badnje večeri,
– luščara
– zajtrek na senokoši
– čehara
– preprovlanje vuzmenoga zajtreka
– fašnik
– kinčeje za Jurjevo
– običaje su ljubavlju prenosili: Katarina Šimunić, Marija Varošanec, Ana Hutinec, Franciska Varga, Draga Drk, Ana Šlehta, Liljana Jambrošić, Sandra Martinjaš, Vesna Žganec, Simona Šimunić, Bernarda Đuranec, Mira Mavrin (pokojna), Cela Tkalec, Štefanija Jambrošić, Slavica Benc, Julijana Kočila, Julija Tkalec, Glorija Tkalec, Tara Tkalčec, Jan Tkalčec, Dorijan Tkalčec, Dominik Tkalčec, Leona Kovačić, Dino Lesar, Tino Mihael Posedi, Dorijan Bogdan, Manuela Žganec, Snježana Kolarić, Martina Kolarić (Kovačić), Tena i Katja Kovačić, Veronika Kolarić, Biserka Kovačić, Venetia Kovačić, Rajna Vladić, Ana Đuranec, Stjepan Šimunić.

Za potrebe TV Srce snimljeni su slijedeći obićaji i radovi; Kuruzna brotva sa luščarom, Čehara, Novogodišnji obed, Vuzmeni zajtrek, Badnje veče – Sveta noć, Kinčenje za Jurjevo, Ftičeki se ženijo, Igre sa djecom i priprema domaćih pogača.

ŽENSKA VOKALNA SKUPINA

Ženska vokalna skupina KUU "Društvo žena Gornji Kraljevec" jedna je od sekcija koja djeluje unutar Udruge od 2007. godine. Kako je cilj osnivanja i djelovanja same Udruge bio i njegovanje, čuvanje i izvođenje izvornih međimurskih pjesama i običaja, tako je vremenom nastala potreba za osnivanjem pjevačke sekcije. Članice koje su već tada bile aktivne u drugim sekcijamam osnovale su i vokalnu skupinu koja čuva i njeguje međimursku pjesmu. U zapisima nalazimo melodije za gotovo svaku prigodu u životu čovjeka bilo svakodnevno ili duhovno. Međimurske pjesme pjevale su se u svim prigodama; npr. Luščara, čehara, brotva, svadbe, sprovodi...

Vokalna skupina njeguje stare napjeve međimurskoga kraja za koje postoje zapisi kao i napjeve koje članice pamte još iz pjevanja svojih baka i djedova, a koji još nisu zapisani. Redovito sudjeljuju na svim manifestacijama koje organizira udruga u samom mjestu, općini, gradu i ostalim manifestacijama humanitarnog karaktera, kao i na pozive drugih udruga.

Sudjeljuju na svim smotrama i manifestacijama koje organizira Zajednica HKUU MŽ kao što su;
"Pesmarica naših mamica" u Ivanovcu, "Međimurska popevka" u Nedelišću, Županijska smotra pjevačkih zborova i malih voklanih sastava" u Svetoj Mariji, "Žgančevi zapisi" u Vratišincu.

Vokalna skupina bilježi značajnije nastupe i izvan županije, npr. Vrbovec – ljetne večeri, Zrinski Topolovec, Podravski motivi - Koprivnica, Gornje Jesenje, Božićni koncert - Čazma, Lendava, "Med sobom smo zapevale - Horvati, Gornji Miklouš na manifestaciji "Zapovijed pod Lipom" na susretu najboljih ženskih vokalnih skupina, Međunarodni festival adventskih i božićnih pjesama" u Zagrebu, Advent u Čakovcu, Dani Porcijunkule u Čakovcu i dr.
Žensku vokalnu skupinu uvježbava Julijana Kočila.

Ženska voklana skupina predstavljala je Međimursku županiju na;
11. SUSRETIMA HRVATSKIH MALIH VOKALNIH SASTAVA 09.11.2014. u Zaboku
13. SUSRETIMA HRVATSKIH MALIH VOKALNIH SASTAVA 29.10.2016. u Bjelovaru te dobiva POSEBNU NAGRADU ZA OSOBITU IZVEDBU IZVORNE PUČKE GLAZBENE BAŠTINE.
14. SUSRETIMA HRVATSKIH MALIH VOKALNIH SASTAVA – KATEGORIJA IZVORNE PUČKE GLAZBE 19. studeni 2017. godine
te dobiva NAGRADU ZA NAJBOLJU IZVEDBU U KATEGORIJI IZVORNE PUČKE GLAZBE.

Osim izvornih pučkih napjeva ŽVS u svom repertuaru ima i sakralne -duhovne pjesme

2017. godine izdan je prvi nosač zvuka sa božićnim pjesmama "RADUVAL SE JEZUŠ MALI"

Članice ženske vokalne sekcije:
Julijana Kočila – voditeljica
Franciska Varga, Ana Hutinec, Cela Tkalec, Draga Drk, Štefanija Jambrošić, Snježana Kolarić, Marija Varošanec, Slavica Benc, Katarina Šimunić, Ana Šlehta, Dragica Kovač, Jelena Dobranić.

Uz sve navedene aktivnosti Udruga je 2013. godine gostovala na zabavno-glazbenoj emisiji "Lijepom našom" u Čakovcu prikazavši običaj "Rezanje zelja"

SPORTSKA SEKCIJA

1996. godina započela je sa aktivnostima sportska sekcija čiji cilj je promicanje zdravijeg života, isticanje važnosti rekreacije te organiziranje sportskih druženja.

04. kolovoza 1996.godine održane su prve sportske igre "Ljeto '96" gdje su svoje snage u disciplinama odmjerile članice Udruge protiv svojih muževa, te u pet disciplina pobijedile muževe.

Žensku ekipu uspješno je vodila gospođa Katarina Šimunić, a mušku gospodin Željko Jambrošić.

Uz poznate tradicionalne igre na popisu igara našle su se i zaboravljene igre kao što je "PILKANJE", a igru su se uključivali i mještani.

DJEČJA RECITATORSKO-DRAMSKA I FOLKLORNA SEKCIJA

sekcija je započela radom 1999. godine. Na način kako samo djeca znaju, recitacijama i kratkim predstavama upotpunjavali su i uljepšavali priredbe u povodu blagdana, te sa recitacijama i prikazima, te prinosom darova, prigodnim Božiću, Uskrsu te na nedljeju zahvale sudjelovali na misama u župnoj crkvi Uzvišenja Svetog Križa u Vratišincu.

2005. godine dječja folklorna sekcija pojavljuje se na smotri Dječjeg folklornog stvaralaštva, a sekciju je uvježbala Sanja Bacinger. Kasnije su sekciju uvježbavale Đurđica Jagec i Željka Novak.

Sekcija je 2008. godine nastupila u Zagrebu u dvorani Vatroslava Lisinskog na manifestaciji "Međimurje u lisinskom", te je tri puta zastupala Međimursku županiju na susretima dječjeg folklora:
2008. godine na 6. festivalu dječjeg folklora hrvatske u Kutini
2009. godine na "Međunarodnim dječjim susretima u Zagrebu"
2010. godine u Svetoj nedelji.

Na svim nastupima dječju folklornu sekciju prate tamburaši KUU "Zsadbreg" iz Zasadbrega koje uvježbava gospodin Zlatko Bacinger.

SEKCIJA ZA RUKOTVORINE

Od samog početka, jedan od ciljeva Udruge, bio je i uređenja mjesta, ogranizacija raznih radionica ručnih radova, te okupljanje mještana i razmjena mišljenja kako što kvalitetnije organizirati život djece i mještana u našem mjestu.
1996. godine krenulo se u izradu, ali i realizaciju akcije "ULJEPŠAJMO SVOJE MJESTO".

Program je predstavljen od strane gospođe Štefanije Jambrošić na dan zaštite okoliša 5. lipnja.
Sastanak je održan sa predstavnicima VMO Gornji Kraljevec, te načelnikom Općine Stjepanom Posedi.
Plan akcije:
• uređenje prilaznog puta k Područnoj školi u Gornjem Kraljevcu
• obnova stare kapeliceiz 1895. godine u središtu Gornjeg Kraljevca
• uređenje okoliša Područne škole u Gornjem Kraljevcu
• uređenje okoliša Društvenog doma u Gornjem Kraljevcu

plan je prihvaćen, te je ubrzo bio vidljiv i rezultat: zasađene su cvjetne gredice, postavljene dječje njihalice, klackalice, klupice, obnovljena je kapelica sa spomečkom vrijednosti koja krasi naše mjesto.

Održavale su izložbe ručnih radova, izložbe cvijeća, održavale se radionice sa djecom – bojanje pisanica na tradicionalan način, izrađivali se dječje igračke od slame, tikvica i papira.

Sekcija je sa tradicionalnim kolačima sudjelovala na porcijunkulskom proštenju u poznatoj "Vuluci kolača", te više puta odnjela prvu nagradu za naj kolač.

Od 2006. godine redovito sa tradicionalnim kolačima i jelima kaj se spravljalo negda sudjeluje na manifestaciji "Kaj su jeli naši stari" u Vrbovcu, a u posljednje vrijeme na manifestaciji"Bakin kolač".

Manifestacije i koncerti koje udruga organizira u mjestu:
Koncert sakralnih marijanskih pjesama "PJEVAJMO, PJEVAJMO MARIJI",u Župnoj crkvi Uzvišenja Svetog križa za Gospu Snježnu sa ciljem da predivne pjesme posvećene Mariji sa protokom vremena ne tonu u zaborav, a samim koncertom prezentiramo našu župu i našu općinu i mjesto.

Slavljenje Gospodinova Uzašašća – SPASOVO, Dan mjesta Gornjeg Kraljevca, u suradnji sa svim udrugama u mjestu i općini.

Božićni koncert "Božić u srcu" sa prikazom živih jaslica, kojim želimo u ovom užurbanom vremenu okupiti vjernike i mještane da se kao velika obitelj istinski družimo. Postavljanjem živih jaslica cilj nam je što dublje dočarati rođenje Isusa Krista u betlehemskoj štalici, uključiti mještane i povezati različite skupine ljudi u jednu zajednicu kojoj je dano da iskusi ljepotu blagoslova koji je na nas došao po Spasitelju.

Kako bi sve fine delicije, nošnju, običaje i prelijepe izvorne pjesme prikazale u našem mjestu od 2010. godine redovito se održava manifestacija "MAMIČINA ŠKRIJA"

Manifestacija predstavlja spoj svega za što se Udruga zalaže od svog osnutka do danas, a to su spoj tradicije i ljubavi prema kulturnoj baštini u svim oblicima, očuvanje kulturnog blaga i identiteta naselja, upoznavanje mlađih naraštaja s načinom života i kulinarskim specijalitetima njihovih predaka, te očuvanje narodne nošnje našega kraja. Manifestacijom prenosimo znanja na mlađe generacije kako bi se osigurao opstanak kulture, običaja i svega onoga što Međimurje čini Međimurjem. Upoznati mlade s priborom koji su koristili njihovi preci u kućanstvu, sačuvati od propadanja dio kulturne baštine, manifestacijom želimo probuditi lijepe uspomene i sjećanje naših baka na dane njihove mladosti, obogatiti kulturnu baštinu našega mjesta.

U sklopu manifestacije mogu se degustirati jela po receptima naših mamica koja već polako odlaze u zaborav, kao npr. "pečena šulenka", "močjek", "trgnci s maslom i trojstvom" i dr.

SUSRETI DRAMSKIH AMATERA

Manifestacija "susreti dramskih amatera" uvijek je dobro posjećena, jer sve kazališne predstave – drame, uspiju svakom posjetitelju namamiti osmjeh na lice i nikada nisu predugačke. Manifestaciju posjećuju djeca, mladež do najstarijih mještana.

REGA

REGA – započela u Varaždinskoj županiji, sa sloganom IDE REGA PREKO BREGA sa ciljem da u jednom danu okupi što više dramskih grupa, te da se u jednom danu prikaže u što više mjesta dramskih predstava. Prije nekoliko godina REGA, je preselila u Međimurje, pod sloganom REGA MED MUROM I DRAVOM, pa je naša Udruga u suradnji sa ostalim Udrugama jedna od domaćina REGE, koja se održava u studenom.

KUU "DRUŠTVO ŽENA GORNJI KRALJEVEC" GORNJI KRALJEVEC, POLJSKA 1/
PREDSJEDNIK: Štefanija Jambrošić
DOPREDSJEDNICI: Mira Mavrin, Marija Varošanec
TAJNICI: Bernarda Đuranec, Deana Šafarić, Mirjana Tkalec, Biserka Kovačić, Željka Jambrošić Vladić, Milena Granatir
BLAGAJNICI: Draga Novinić, Katarina Šimunić
AKTIVNE ČLANICE: Štefanija Jamrošić, Marija Varošanec, Milena Granatir, Katarina Šimunić, Cela Tkalec, Ana Hutinec, Franciska Varga, Snježana Kolarić, Slavica Benc, Julijana Kočila, Biserka Kovačić, Željka Jambrošić Vladić, Draga Drk, Ana Đuranec, Draženka Hutinec, Nina Jambrošić Vidra, Marija Kovačić, Mirjana Kuzma, Sandra Martinjaš, Ana Šlehta, Draga Kostanjević, Draga Tarandek, Jagoda Domjanić Jambrošić, Željka Novak, Liljana Jambrošić, Melani Žganec, Manuela Žganec, Dorijan Bogdan, Venetia Kovačić, Rajna Vladić, Veronika Kolarić, Dragica Kovač, Jelena Dobranić,

NATRAG

Iz kataloga događanja

Trenutno nema događanja.
SVA DOGAĐANJA

Obavijesti

Nema ubilježenih obavijesti.
SVE OBAVIJESTI

Novosti

SVE NOVOSTI