Općina Vratišinec, Dr. Vinka Žganca 2, 40316 Vratišinec
img1
Tel: 040 866 966
sjena

Novosti

JAVNI POZIV za dodjelu jednokratne financijske potpore za učenike srednjih škola s područja Općine Vratišinec - 2023./2024. - Općina Vratišinec

JAVNI POZIV za dodjelu jednokratne financijske potpore za učenike srednjih škola s područja Općine Vratišinec - 2023./2024.


Temeljem članka 4. Odluke o dodjeli jednokratne financijske potpore za učenike srednjih škola s područja Općine Vratišinec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 14/23) od 12. lipnja 2023. godine, načelnik Općine Vratišinec dana 06. rujna 2023. godine raspisuje


JAVNI POZIV za dodjelu jednokratne financijske potpore za učenike srednjih škola s područja Općine Vratišinec


I.


Jednokratna financijska potpora u iznosu od 40,00 EUR (301,38 kn po fiksnom tečaju konverzije 7,53450 za 1 EUR), dodjeljuje se svim učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Općine Vratišinec koji su u statusu redovitog učenika upisani u školsku godinu 2023./2024. u bilo od kojih srednjih škola u Republici Hrvatskoj, a jave se na ovaj Poziv i dostave svu potrebnu dokumentaciju. Pod istim uvjetima pravo na potporu ostvaruju i učenici koji su upisani u privatne srednje škole na području Republike Hrvatske.


Potpora iz stavka 1. ovog Javnog poziva isplaćuje se jednokratno, najkasnije do kraja 2023. godine.


II.


Pravo na isplatu potpore učenici srednjih škola ostvaruju prijavom na javni poziv uz dostavu sljedeće dokumentacije:


1.      Vlastoručno potpisanu Prijavnicu za dodjelu jednokratne financijske potpore i to od strane učenika i roditelja odnosno skrbnika,


2.      Original uvjerenje, potvrda o upisu u školsku godinu 2023./2024. u statusu redovitog učenika,


3.      Obostrana preslika osobne iskaznice učenika,


4.      Obostrana preslika osobne iskaznice roditelja odnosno skrbnika,


5.      Preslika računa učenika odnosno roditelja/skrbnika na koji će se isplatiti potpora s naznakom banke,


6.      Privola za obradu podataka koju potpisuje roditelj odnosno skrbnik.


Prebivalište na području Općine Vratišinec učenici dokazuju preslikom važeće osobne iskaznice, a status redovitog učenika originalom potvrde srednje škole o upisu u nastavnu godinu 2023./2024.


Učenici mogu priložiti i ispis iz odgovarajuće evidencije sustava e-građani koji imaju snagu originala.


III.


Zahtjevi se podnose poštom ili osobno Jedinstvenom upravnom odjelu, a mogu se podnijeti i skenirano u pdf. formatu na službenu e-mail adresu: opcinavratisinec@gmail.com.


Zahtjevi se podnose do 06.10.2023. godine do 15:00 sati bez obzira na način dostave na adresu: Dr. Vinka Žganca 2, Vratišinec s naznakom: „Potpora učenici srednje škole“.


Zahtjevi zaprimljeni van roka neće se razmatrati.


IV.


Ovaj poziv s Prijavnicom te ostalom odgovarajućom dokumentacijom kao i konačan Popis učenika koji su ostvarili pravo na dodjelu jednokratne financijske potpore nakon završenog javnog poziva objavit će se na službenim web stranicama i oglasnoj ploči Općine Vratišinec.


NAČELNIK OPĆINE VRATIŠINEC


KLASA: 402-08/23-01/01


URBROJ: 2109/19-02-23-1                                                                            


Vratišinec, 06.09.2023.                                                                                               


Načelnik: Mihael Grbavec, v.r.


Objavljeno: 6.9.2023.


ikona
divider
ikona
divider
ikona
divider

Iz kataloga događanja

Trenutno nema događanja.
SVA DOGAĐANJA

Obavijesti

Nema ubilježenih obavijesti.
SVE OBAVIJESTI

Novosti

SVE NOVOSTI