Općina Vratišinec, Dr. Vinka Žganca 2, 40316 Vratišinec
img1
Tel: 040 866 966
sjena

Novosti

Obavijest Izbornog povjerenstva vezana uz potvrde iz kaznene evidencije - Općina Vratišinec

Obavijest Izbornog povjerenstva vezana uz potvrde iz kaznene evidencije


Sukladno Obveznim uputama za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Vratišinec uz kandidacijsku listu dostavlja se sljedeća dokumentacija: očitovanje o prihvaćanju kandidature svakog kandidata na listi, ovjereno kod javnog bilježnika ili Izbornog povjerenstva i potvrda o podacima iz kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa. Potvrdu/uvjerenje iz kaznene evidencije izdaje Ministarstvo pravosuđa i uprave, kojom se dokazuje da niste pravomoćno osuđivani za kaznena djela.


S obzirom da se potvrda iz kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa ne može preuzeti putem sustava e-građani jer Ministarstvo pravosuđa i uprave nema otvorenu svrhu izdavanja, a niti na Općinskom sudu u Čakovcu, Zahtjev se podnosi Ministarstvu pravosuđa i uprave osobno ili putem pošte na propisanom obrascu koji se nalazi u prilogu.


Nastavno na sve gore navedene okolnosti uz izdavanje Potvrde i nemogućnosti ishođenja istih do 02.05.2022. godine (zadnji rok predaje kandidatura), stav Izbornog povjerenstva Općine Vratišinec je sljedeći: „S obzirom na situaciju, a radi zaštite građanskih prava svih kandidata opravdano da se kandidature smatraju pravovaljanim iako nedostaje potvrda o podacima iz kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa. Ipak smatramo nužnim da navedena isprava bude dostavljena Izbornom povjerenstvu putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vratišinec do konstituiranja Vijeća Mjesnog odbora Gornjeg Kraljevca.“


Općinsko izborno povjerenstvo
predsjednica Majda Bujan, mag.iur.


Objavljeno: 27.4.2022.


ikona
divider

Iz kataloga događanja

Trenutno nema događanja.
SVA DOGAĐANJA

Obavijesti

Nema ubilježenih obavijesti.
SVE OBAVIJESTI

Novosti

SVE NOVOSTI