Općina Vratišinec, Dr. Vinka Žganca 2, 40316 Vratišinec
img1
Tel: 040 866 966
sjena

Novosti

Odluka načelnika o dodjeli nekretnina u vlasništvu Općine Vratišinec na korištenje udrugama radi provođenja programa i projekata - Općina Vratišinec

Odluka načelnika o dodjeli nekretnina u vlasništvu Općine Vratišinec na korištenje udrugama radi provođenja programa i projekata


Načelnik Općine Vratišinec Mihael Grbavec donio je dana 22.02.2022. godine Odluku o dodjeli nekretnina u vlasništvu Općine Vratišinec na korištenje udrugama radi provođenja programa i projekata. Općina Vratišinec i korisnici nekretnina sklopit će Ugovore o korištenju nekretnina na rok od 5 godina bez naknade u kojem će se regulirati međusobna prava i obveze.


Objavljeno: 22.2.2022.


ikona
divider

Iz kataloga događanja

Trenutno nema događanja.
SVA DOGAĐANJA

Obavijesti

Nema ubilježenih obavijesti.
SVE OBAVIJESTI

Novosti

SVE NOVOSTI