Općina Vratišinec, Dr. Vinka Žganca 2, 40316 Vratišinec
img1
Tel: 040 866 966
sjena

Novosti

Javni poziv za uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države - Općina Vratišinec

Javni poziv za uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države


REPUBLIKA HRVATSKA


MEĐIMURSKA  ŽUPANIJA


OPĆINA VRATIŠINEC


 


Na temelju članka 29. st. 5 i 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18) i članka 47. Statuta Općine Vratišinec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/13, 4/18, 6/16, 1/18, 10/18) načelnik Općine Vratišinec dana 30. travnja 2019. godine raspisuje:


JAVNI POZIV za uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države


I.


Predmet ovog Javnog poziva je uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države (u daljnjem tekstu: Program).


II.


Općina Vratišinec stavlja na javni uvid prijedlog Programa u razdoblju od 02.05.2019. do 16.05.2019. godine do 15 sati..


III.


Svi zainteresirani mogu izvršiti uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države svakim radnim danom (pon-pet) u vremenu od 8:00 do 15:00 sati, u vijećnici Općine Vratišinec, na adresi Dr. Vinka Žganca 2, Vratišinec.


IV.


Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na propisanom obrascu na prijedlog Programa najkasnije do isteka roka javnog uvida. O svim prigovorima odlučuje Općinsko vijeće Općine Vratišinec.


V.


Prigovori na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Vratišinec koji nisu čitko napisani i nisu dostavljeni do roka zaključenja javnog uvida neće se uzeti u razmatranje.


VI.


Poziv se objavljuje na službenoj web stranici, javnom glasilu i oglasnoj ploči Općine Vratišinec.


VII.


Obrazac za prigovor dostupan je na web stranici Općine Vratišinec www.vratisinec.hr i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vratišinec.


Obrazac se popunjava ručno ili pomoću računala.


Sve dodatne informacije i upite možete dobiti na brojeve telefona i mobitela: 040 866-966, 040 866-469 / 099 2866 966, 099 2866 469 ili na e-mail: opcinavratisinec@gmail.com


KLASA: 320-02/18-01/01


URBROJ: 2109/19-02-19-21


Vratišinec, 30.04.2019.


                                                                                                          Načelnik Općine Vratišinec:


                                                                                                                           Zdravko Mlinarić, v.r.


 


Objavljeno: 30.4.2019.


ikona
divider
ikona
divider
ikona
divider
ikona
divider
ikona
divider

Iz kataloga događanja

Trenutno nema događanja.
SVA DOGAĐANJA

Obavijesti

Nema ubilježenih obavijesti.
SVE OBAVIJESTI

Novosti

SVE NOVOSTI