Općina Vratišinec, Dr. Vinka Žganca 2, 40316 Vratišinec
img1
Tel: 040 866 966
sjena

Novosti

Obrasci za pravdanje sredstava programa / projekata u 2019. godini - Općina Vratišinec

Obrasci za pravdanje sredstava programa / projekata u 2019. godini


Poštovani,


Člankom 6. Ugovora o dodjeli financijskih sredstava propisano je da je Korisnik sredstava dužan dostaviti Davatelju Izvješće o izvršenju Projekta koje treba sadržavati:  1. Opis realiziranog projekta

  2. Financijski izvještaj provedbe projekta uz detaljno dokumentiranje svih troškova  • za bezgotovinska plaćanja - preslike računa (R1 ili R2) koji glase na Korisnika te pripadajući izvod

  • za gotovinska plaćanja - preslike računa (R1 ili R2) koji glase na Korisnika, preslike isplatnica iz blagajne i blagajničkog izvješća

  • ostalu dokumentaciju – putni nalozi s pripadajućim prilozima, dokumenti na temelju kojih su obavljana plaćanja (ugovori, sporazumi, obračuni honorara) i sl.  1. Priloge vezane uz provedbu projekta


Projekt mora biti realiziran u 2019. godini.


Korisnik podnosi Izvješće o izvršenju Projekta 90 dana nakon završetka projekta. Izvješće o izvršenju Projekta i Financijski izvještaj provedbe projekta se podnose u pisanom obliku.


Izvješće se mora podnijeti najkasnije do 31.03.2020. godine.


Obrasce možete preuzeti u prilogu obavijesti ili u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vratišinec.


Objavljeno: 28.3.2019.


ikona
divider
ikona
divider

Iz kataloga događanja

Trenutno nema događanja.
SVA DOGAĐANJA

Obavijesti

Nema ubilježenih obavijesti.
SVE OBAVIJESTI

Novosti

SVE NOVOSTI