Smanji tekst Resetiraj tekst Povećaj tekst
Lokalni izbori za općinsko vijeće i načelnika 2017: Zbirne liste i pravovaljane kandidature
E-mail
Ispis
PDF

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE VRATIŠINEC

 

KLASA: 013-01/17-01/552 

URBROJ: 2109/19-17-01

VRATIŠINEC, 5. svibnja 2017.

 

Na osnovi članka 53. točke 4. i članka 25. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16), Općinsko izborno povjerenstvo Općine VRATIŠINEC, sastavilo je i objavljuje

 

ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDATURA

ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE VRATIŠINEC


1. Kandidat: ZDRAVKO MLINARIĆ

Zamjenica kandidata: MILENA GRANATIR

HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU

 

2. Kandidat: DAMIR PERHOČ, bacc. ing. 

Zamjenik kandidata: BOŽIDAR KORBELJ 

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP 

 

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

OPĆINE VRATIŠINEC

 

TATJANA HORVAT

                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                               


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE VRATIŠINEC

 

KLASA: 013-01/17-01/548 

URBROJ: 2109/19-17-06

VRATIŠINEC, 5. svibnja 2017.

 

Na osnovi članka 22. stavka 1. i 2. te članka 53. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16), Općinsko izborno povjerenstvo Općine VRATIŠINEC, odlučujući o prijedlogu predlagatelja HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS, HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje

 

PRAVOVALJANU KANDIDATURU

ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE VRATIŠINEC

Kandidat:

ZDRAVKO MLINARIĆ; VRATIŠINEC, ULICA DR. FRANJE DEBANA 31; rođ. 05.03.1958; OIB: 07730192331; M

Zamjenica kandidata:

MILENA GRANATIR; GORNJI KRALJEVEC, MALI MAROF 42; rođ. 12.04.1972; OIB: 70734344766; Ž

Predlagatelj:

HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU

 

 

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

OPĆINE VRATIŠINEC

 

TATJANA HORVAT 

 

 


REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE VRATIŠINEC

 

KLASA: 013-01/17-01/546 

URBROJ: 2109/19-17-08

VRATIŠINEC, 5. svibnja 2017.

 

Na osnovi članka 22. stavka 1. i 2. te članka 53. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16), Općinsko izborno povjerenstvo Općine VRATIŠINEC, odlučujući o prijedlogu predlagatelja SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje

 

PRAVOVALJANU KANDIDATURU

ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE VRATIŠINEC

Kandidat:

DAMIR PERHOČ, bacc. ing.; VRATIŠINEC, ŠKOLSKA ULICA 17; rođ. 20.04.1985; OIB: 90768619480; M

Zamjenik kandidata:

BOŽIDAR KORBELJ; VRATIŠINEC, BRODEC 85; rođ. 19.10.1957; OIB: 84135818672; M

Predlagatelj:

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP

 

 

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

OPĆINE VRATIŠINEC

 

TATJANA HORVAT

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE VRATIŠINEC

 

KLASA: 013-01/17-01/551 

URBROJ: 2109/19-17-01

VRATIŠINEC, 5. svibnja 2017.

 

Na osnovi članka 53. točke 4. i članka 24. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16), Općinsko izborno povjerenstvo Općine VRATIŠINEC, sastavilo je i objavljuje

 

ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA

ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRATIŠINEC

 

1. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Nositeljica liste: MILENA GRANATIR


2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

Nositeljica liste: LUCIJA ŠKVORC

 

3. HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU

Nositelj liste: ZDRAVKO MLINARIĆ


4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP

Nositeljica liste: BISERKA TARANDEK

 

 

 

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

OPĆINE VRATIŠINEC

 

TATJANA HORVAT

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE VRATIŠINEC

 

KLASA: 013-01/17-01/549 

URBROJ: 2109/19-17-06

VRATIŠINEC, 5. svibnja 2017.

 

Na osnovi članka 22. stavak 1. i 2. te članka 53. točke 4. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16), Općinsko izborno povjerenstvo Općine VRATIŠINEC, odlučujući o prijedlogu predlagatelja MILENA GRANATIR, ŠTEFANIJA JAMBROŠIĆ, IVAN SRPAK, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje

 

 

PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU

ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRATIŠINEC

 

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Nositeljica liste: MILENA GRANATIR

 

Kandidatkinje/kandidati:

1. MILENA GRANATIR; HRVATICA; GORNJI KRALJEVEC, MALI MAROF 42; rođ. 12.04.1972; OIB: 70734344766; Ž

2. ŠTEFANIJA JAMBROŠIĆ; HRVATICA; GORNJI KRALJEVEC, GLAVNA ULICA 12; rođ. 28.08.1960; OIB: 23151028700; Ž

3. IVAN SRPAK; HRVAT; GORNJI KRALJEVEC, GLAVNA ULICA 65; rođ. 31.10.1956; OIB: 99794935991; M

4. MARINKO ŽGANEC; HRVAT; GORNJI KRALJEVEC, ULICA REMIS 39; rođ. 19.04.1986; OIB: 46669734432; M

5. BISERKA STRNIŠČAK; HRVATICA; GORNJI KRALJEVEC, MALI MAROF 26; rođ. 22.06.1968; OIB: 42506495420; Ž

6. JOSIP ŽGANEC; HRVAT; GORNJI KRALJEVEC, GLAVNA ULICA 18; rođ. 16.11.1955; OIB: 22794025149; M

7. MARKO GRANATIR; HRVAT; GORNJI KRALJEVEC, MALI MAROF 42; rođ. 25.07.1992; OIB: 41815776163; M

8. JASMINA POSAVEC; HRVATICA; GORNJI KRALJEVEC, ULICA REMIS 11; rođ. 24.05.1987; OIB: 59281873001; Ž

9. JOSIP TUKSAR; HRVAT; GORNJI KRALJEVEC, MAROF 13; rođ. 10.12.1976; OIB: 00582415673; M

10. NIKOLINA TKALEC; HRVATICA; GORNJI KRALJEVEC, MAROF 9; rođ. 09.05.1985; OIB: 79356939312; Ž

11. ANTUN NOVINIĆ; HRVAT; GORNJI KRALJEVEC, POTOČNA ULICA 8; rođ. 10.06.1951; OIB: 45702189327; M 

 

 

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

OPĆINE VRATIŠINEC

 

TATJANA HORVAT 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE VRATIŠINEC

 

KLASA: 013-01/17-01/550 

URBROJ: 2109/19-17-06

VRATIŠINEC, 5. svibnja 2017.

 

Na osnovi članka 22. stavak 1. i 2. te članka 53. točke 4. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16), Općinsko izborno povjerenstvo Općine VRATIŠINEC, odlučujući o prijedlogu predlagatelja HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje

 

 

PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU

ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRATIŠINEC

 

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

Nositeljica liste: LUCIJA ŠKVORC

 

Kandidatkinje/kandidati:

1. LUCIJA ŠKVORC; HRVATICA; VRATIŠINEC, ULICA DR. FRANJE DEBANA 33; rođ. 07.08.1982; OIB: 39583740617; Ž

2. MIHAEL BOŽIĆ; HRVAT; VRATIŠINEC, BRODEC 106; rođ. 12.01.1994; OIB: 76296790692; M

3. ZLATKO KOVAČIĆ; HRVAT; GORNJI KRALJEVEC, GLAVNA ULICA 1; rođ. 21.12.1960; OIB: 43067195628; M

4. DEJAN ŠOLTIĆ; HRVAT; VRATIŠINEC, CRKVENA ULICA 40; rođ. 10.03.1969; OIB: 06023883511; M

5. ALEN HORVAT; HRVAT; VRATIŠINEC, BRODEC 22; rođ. 19.02.1993; OIB: 36747029308; M

6. ZLATKO ŠKVORC; HRVAT; VRATIŠINEC, ULICA DR. FRANJE DEBANA 33; rođ. 20.10.1960; OIB: 91023492275; M

7. BERNARD PODGORELEC; HRVAT; VRATIŠINEC, BRODEC 66; rođ. 07.09.1987; OIB: 45132073980; M

8. DARKO MURKOVIĆ; HRVAT; VRATIŠINEC, ULICA DR. FRANJE DEBANA 9; rođ. 17.06.1991; OIB: 26564868325; M

9. ANTONIO HORVAT; HRVAT; VRATIŠINEC, BRODEC 22; rođ. 09.07.1991; OIB: 13134713668; M

10. JASMINA ŠKVORC; HRVATICA; VRATIŠINEC, ULICA DR. FRANJE DEBANA 33; rođ. 23.12.1989; OIB: 93934693332; Ž

11. DINO KOVAČIĆ; HRVAT; GORNJI KRALJEVEC, GLAVNA ULICA 1; rođ. 23.03.1988; OIB: 17098602909; M

 

 

 

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

OPĆINE VRATIŠINEC

 

TATJANA HORVAT

 

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE VRATIŠINEC

 

KLASA: 013-01/17-01/547 

URBROJ: 2109/19-17-07

VRATIŠINEC, 5. svibnja 2017.

 

Na osnovi članka 22. stavak 1. i 2. te članka 53. točke 4. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16), Općinsko izborno povjerenstvo Općine VRATIŠINEC, odlučujući o prijedlogu predlagatelja HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS, HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje

 

PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU

ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRATIŠINEC

 

HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU

Nositelj liste: ZDRAVKO MLINARIĆ

 

Kandidatkinje/kandidati:

1. ZDRAVKO MLINARIĆ; HRVAT; VRATIŠINEC, ULICA DR. FRANJE DEBANA 31; rođ. 05.03.1958; OIB: 07730192331; M

2. MIHAEL GRBAVEC; HRVAT; VRATIŠINEC, BRODEC 99; rođ. 18.11.1988; OIB: 41141676210; M

3. STJEPAN ŠAFARIĆ; HRVAT; VRATIŠINEC, CRKVENA ULICA 26; rođ. 03.11.1945; OIB: 73487110477; M

4. MIRJANA TKALEC; HRVATICA; GORNJI KRALJEVEC, MAROF 7; rođ. 21.03.1964; OIB: 15908994886; Ž

5. KRISTIAN PLEŠA; HRVAT; VRATIŠINEC, CRKVENA ULICA 26; rođ. 29.07.1973; OIB: 54357133067; M

6. JOSIP GOLUBIĆ; HRVAT; VRATIŠINEC, BRODEC 96; rođ. 25.10.1946; OIB: 27946032667; M

7. KRISTI JALŠOVEC; HRVATICA; VRATIŠINEC, ULICA DR. FRANJE DEBANA 14; rođ. 26.11.1983; OIB: 04485970387; Ž

8. ANDRIJA KVAKAN; HRVAT; VRATIŠINEC, MAROF 56; rođ. 01.11.1990; OIB: 46790149357; M

9. DARIJA LUKAČIĆ; HRVATICA; GORNJI KRALJEVEC, MALI MAROF 28; rođ. 17.12.1994; OIB: 46442175730; Ž

10. BISERKA RATAJEC; HRVATICA; VRATIŠINEC, BRODEC 73; rođ. 31.03.1954; OIB: 73847258014; Ž

11. OLGA DRVODERIĆ; HRVATICA; VRATIŠINEC, MAROF 32; rođ. 17.09.1950; OIB: 89560011838; Ž

 

 

 

 

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

OPĆINE VRATIŠINEC

 

TATJANA HORVAT

 

 

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE VRATIŠINEC

 

KLASA: 013-01/17-01/545 

URBROJ: 2109/19-17-07

VRATIŠINEC, 5. svibnja 2017.

 

Na osnovi članka 22. stavak 1. i 2. te članka 53. točke 4. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16), Općinsko izborno povjerenstvo Općine VRATIŠINEC, odlučujući o prijedlogu predlagatelja SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje

 

PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU

ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRATIŠINEC

 

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP

Nositeljica liste: BISERKA TARANDEK

 

Kandidatkinje/kandidati:

1. BISERKA TARANDEK; HRVATICA; VRATIŠINEC, NOVI BRODEC 44; rođ. 10.01.1960; OIB: 03724182569; Ž

2. DAMIR PERHOČ, bacc. ing.; HRVAT; VRATIŠINEC, ŠKOLSKA ULICA 17; rođ. 20.04.1985; OIB: 90768619480; M

3. JOLANDA NOVAK; HRVATICA; VRATIŠINEC, DR.VINKA ŽGANCA 39; rođ. 28.10.1958; OIB: 95706405517; Ž

4. DARKO MIKULIĆ; HRVAT; VRATIŠINEC, NOVI BRODEC 12; rođ. 02.10.1960; OIB: 14130129474; M

5. KATARINA KUKOVEC; HRVATICA; VRATIŠINEC, DR.VINKA ŽGANCA 47; rođ. 12.04.1955; OIB: 34420595127; Ž

6. MIHAEL BISTROVIĆ; HRVAT; VRATIŠINEC, BRODEC 71; rođ. 21.09.1992; OIB: 85414141916; M

7. BOŽIDAR KORBELJ; HRVAT; VRATIŠINEC, BRODEC 85; rođ. 19.10.1957; OIB: 84135818672; M

8. VALERIJA BREZOVAČKI; HRVATICA; VRATIŠINEC, NOVI BRODEC 26; rođ. 15.12.1985; OIB: 49857623938; Ž

9. VLADIMIR CULJAK; HRVAT; VRATIŠINEC, NOVI BRODEC 34; rođ. 19.12.1955; OIB: 10741040948; M

10. IVANKA ŠKVORC; HRVATICA; VRATIŠINEC, CRKVENA ULICA 5; rođ. 28.05.1960; OIB: 42455662027; Ž

11. IVAN MUNĐAR; HRVAT; VRATIŠINEC, ŠKOLSKA ULICA 8; rođ. 18.10.1955; OIB: 82480263816; M

 

 

 

 

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

OPĆINE VRATIŠINEC

 

TATJANA HORVAT

  
burdur escort trabzon escort karşıyaka escort karaman escort