Smanji tekst Resetiraj tekst Povećaj tekst
Odluka o visini naknade Općinskom izbornom povjerenstvu - VMO 2018.
E-mail
Ispis
PDF

Na temelju članka 46. stavka 3. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine«, br. 144/12 i 121/16), i članka 37. Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Vratišinec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/18) i članka 47. Statuta Općine Vratišinec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/13, 8/14, 6/16, 1/18) načelnik Općine Vratišinec dana 28.05.2018. godine donosi:

 

ODLUKU

O VISINI NAKNADE PREDSJEDNICI, POTPREDSJEDNICI I ČLANOVIMA IZBORNOG POVJERENSTVA ZA PROVEDBU IZBORA ZA ČLANICE/ ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA GORNJI KRALJEVEC

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade za rad predsjednice, zamjenice predsjednika i članova Općinskog izbornog povjerenstva Općine Vratišinec za provedbu izbora za članice / članove vijeća Mjesnog odbora Gornji Kraljevec.

 

II.

Predsjednici i potpredsjednici Općinskog izbornog povjerenstva Općine Vratišinec određuje se naknada u iznosu od 2.000,00 kuna neto po osobi.

 

III.

Članovima i zamjenicima članova Općinskog izbornog povjerenstva Općine Vratišinec određuje se naknada u iznosu od 1.500,00 kuna neto po osobi.

 

IV.

Sredstva za pokriće troškova izbora jedinice, a time i troškova naknade za rad predsjednice, potpredsjednice i članova izbornog povjerenstva jedinice, osiguravaju se u Proračunu Općine Vratišinec.

 

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj Internet stranici Općine Vratišinec.

 

KLASA: 013-03/18-01/01

URBROJ: 2109/19-02-18-4

Vratišinec, 28.05.2018.

 

 

Načelnik Općine Vratišinec:

Zdravko Mlinarić, v.r.

 
burdur escort trabzon escort karşıyaka escort karaman escort