Smanji tekst Resetiraj tekst Povećaj tekst
MURS EKOM
E-mail
Ispis
PDF

Kalendar odvoza otpada za općinu Vratišinec

od 01.08.2018. do 31.01.2019. godine

odvoz kanti

papir i plastika

metal i tetrapak

kolovoz

2,  16  i  30

6

9

rujan

13  i  27

3

6

listopad

11  i  25

1

4

studeni

8  i  22

12

15

prosinac

6  i  20

10

13

siječanj 2019.

3,  17  i  31

7

10

 

Radno vrijeme i lokacija mobilnog reciklažnog dvorišta

G.Kraljevec ispred DVD-a

Vratišinec u dvorištu DVD-a

22.11.2018.

10.45 – 12.15

12.30 – 14.00

Sukladno Zakonu  krupni (glomazni) otpad će se odvoziti svaki parni mjesec tijekom godine: veljača (II), travanj (IV), lipanj (VI), kolovoz (VIII) i listopad (X).

Za odvoz krupnog (glomaznog) komunalnog otpada treba se prijaviti do desetog u mjesecu prije termina odvoza na telefon 040/543-314 svaki dan od 8-14 sati (pauza od 11:00 -11:30 sati). Krupni (glomazni) komunalni otpad treba pripremiti i staviti unutar dvorišta metar od ograde. Zabranjeno je ostavljanje krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na ulici (javnoj površini), a neprijavljeni otpad  neće se odvoziti.

Za dodatne količine komunalnog otpada koristite isključivo naše zelene vreće s logotipom po cijeni od 9,00kn. Molimo korisnike da plastičnu i tetrapak ambalažu spljošte i tako odlože u vreće, a čepove bace u kantu za ostali otpad.

Za besplatni odvoz el. i elektroničkog otpada nazvati: 0800444-110 ili 042/213-668 ili predati u Reciklažno dvorište na adresi Martinska 151A, M. Središće gdje možete besplatno odložiti papir, karton, plastiku, metale, odjeću, tekstil, auto gume, el. i elektronske aparate (cijele), lijekove, manje količine ambalaže od pesticida, prozorska krila sa staklom, glomazni otpad i slično. Sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu i OIB.

Radno vrijeme Reciklažnog dvorišta je četvrtkom od 12 do 18 sati i subotom od 10 do16 sati. Zatvoreno od 22.12.2018. do 08.01.2019. godine

Telefon za info: 040/543-314 ili www.murs-ekom.hr

 


 

RASPORED ODVOZA

BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA

BKO

ZA RAZDOBLJE 01.07.2018 -31.01.2019.

ZA GRAD MURSKO SREDIŠĆE, OPĆINE  SVETI MARTIN NA MURI, SELNICE I VRATIŠINEC.

MJESEC

ODVOZ VREĆA

srpanj

4,  11,  18,  25

kolovoz

1,  8,  14,  22,  29

rujan

5,  12,  19,  26

listopad

3,  10,  17,  24,  31

studeni

7,  14,  21,  28

prosinac

5,  12,  19,  27

siječanj 2019.

2,  9,  16,  23,  30

NAPOMENA: Vreće za biootpad (BKO)  zapremine 120l će se tako dugo koristiti dok se ne dostave kante za BKO.

Svi korisnici odvoza MKO i BKO dobivaju 4 ili 5 vreće mjesečno (prema broju odvoza u mjesecu).

Korisnici usluge dužni su vreće davatelja usluge iznijeti najkasnije do 7 sati ujutro na dan

sakupljanja BKO. Cijena dodatne vreće za BKO sa odvozom je 4,50 kn.

 


 

MURS-EKOM D.O.O.

M. SREDIŠĆE

Spisak kontejnera za staklo

 

 

Općina Vratišinec 

1. Vratišinec, Dr. V. Žganca 2

2. Vratišinec, Dr. V. Žganca 51

3. Vratišinec, Brodec 48

4. G. Kraljevec kod društvenog doma

 

 

u M. Središću, 06.07.2018.

 
burdur escort trabzon escort karşıyaka escort karaman escort