Općina Vratišinec, Dr. Vinka Žganca 2, 40316 Vratišinec
img1
Tel: 040 866 966
sjena

Kontakt

Općina Vratišinec
Dr. Vinka Žganca 2, 40316 Vratišinec
Tel: 040 866 966, 040 866 469
opcinavratisinec@gmail.com
Adresa za e-račun:
opcinavratisinec@gmail.com
OIB: 01951413656
MB: 02637782
IBAN: HR41 2340 0091 8504 00009

NAČELNIK OPĆINE:
Mihael Grbavec
mob: 098 9074 491
mgrbavec@gmail.com

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA:
Milena Granatir
mob: 098 493 041
mgranatir72@gmail.com
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE VRATIŠINEC:

ODJEL ZA OPĆE I UPRAVNE POSLOVE TE POSLOVE VIJEĆA

PROČELNICA JUO OPĆINE VRATIŠINEC
Emina Belić, mag.iur.
procelnica.vratisinec@gmail.com
opcinavratisinec@gmail.com
mobitel: 099 2866 966

REFERENTICA ZA OPĆE I UPRAVNE POSLOVE TE POSLOVE VIJEĆA
Kristina Tuksar
opcinavratisinec@gmail.com
telefon: 040 866-966
Mobitel: 099 2866 966
RAČUNOVODSTVENI ODJEL:

RAČUNOVODSTVENA REFERENTICA
Magdalena Šoltić
opcinavratisinec@gmail.com
telefon: 040 866 469
mobitel: 099 2866 469
ZAJEDNIČKO KOMUNALNO REDARSTVO S GRADOM MURSKO SREDIŠĆE:
Komunalno redarstvo Grada Mursko Središće obavlja poslove komunalnog redarstva za više jedinica lokalne samouprave, temeljem potpisanog Sporazuma o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redarstva od 03.02.2003. godine i to za: Općine Sv. Martin na Muri, Vratišinec i Grad Mursko Središće.
Zajednička služba ustrojena je u sklopu Gradske uprave Grada Mursko Središće, gdje je osiguran i prostor za rad komunalnih redara.

KOMUNALNI REDAR:
Belše Drago
drago.belse@mursko-sredisce.hr
Telefon: 040/370-779
Mobitel: 098 2120 10

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE VRATIŠINEC:

NAČELNIK STOŽERA:
Andrija Kvakan
kvakan.andrija@hotmail.com
Mobitel: 098 951 9750


ZAMJENICA NAČELNIKA STOŽERA:
Magdalena Šoltić
magdalena.soltic@gmail.com
Mobitel: 099 286 6469 / 099 678 8522


Iz kataloga događanja

Trenutno nema događanja.
SVA DOGAĐANJA

Obavijesti

Nema ubilježenih obavijesti.
SVE OBAVIJESTI

Novosti

SVE NOVOSTI