Smanji tekst Resetiraj tekst Povećaj tekst
Odluke načelnika
E-mail
Ispis
PDF

Shema mobilizacije Stožera civilne zaštite Općine Vratišinec

Odluka o financiranju školske kuhinje za učenike Osnovne škole s područja Općine Vratišinec u šk. godini 2018./2019.

Odluka o osnovici za obračun plaća službenika i namještenika u JUO Općine Vratišinec

Plan motrenja, čuvanja i ophodnje u 2018. godini

Odluka o prihvaćanju popisa dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava, vlasničkih udjela i potraživanja na dan 31.12.2017. godine

Odluka o popisu imovine, potraživanja i obveza Općine Vratišinec sa stanjem 31.12.2017. godine

Odluka o imenovanju povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i/ili projekata

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Strategiju razvoja Općine Vratišinec za razdoblje do 2022. godine

Odluka o dodjeli jednokratnih pomoći umirovljenicima

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja Općine Vratišinec za razdoblje do 2022. godine

Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Općine Vratišinec

Odluka o imenovanju članova povremenog radnog tijela - Strategija razvoja

Odluka o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Vratišinec

Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora u predžetvenoj i žetvenoj sezoni za Općinu Vratišinec 2017.

Program stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Vratišinec

Izvješće o utrošku sredstava od zakupa polj. zemljišta za 2016. godinu

Odluka o prihvaćanju zapovjednika i zamjenika zapovjednika DVD-a Gornji Kraljevec

Odluka o prihvaćanju zapovjednika i zamjenika zapovjednika DVD-a Vratišinec

Odluka o prihvaćanju popisa imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava, vlasničkih udjela i potraživanja na dan 31.12.2016. godine

Odluka o popisu imovine, potraživanja i obveza na dan 31.12.2016. godine

 
burdur escort trabzon escort karşıyaka escort karaman escort