Smanji tekst Resetiraj tekst Povećaj tekst
Natječaj za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj godini 2017./2018.
E-mail
Ispis
PDF
Petak, 01 Prosinac 2017 07:48

Na temelju članka 4. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 3/16) i članka 47. Statuta Općine Vratišinec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/13, 8/14 i 6/16) načelnik Općine Vratišinec raspisuje:

NATJEČAJ

za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj godini 2017./2018.

 

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju redoviti studenti s područja Općine Vratišinec koji ispunjavaju ove uvjete:

 

-          da su državljani Republike Hrvatske

-          imaju prebivalište na području Općine Vratišinec

-          prosjek ocjena svih predmet u svim razredima srednje škole, uključujući i završni ispit iznosi najmanje 3,00 (tri), ako su tek upisali prvu godinu

-          ako prosjek ocjena svih položenih ispita tijekom studija iznosi 2,5 (ako upisuje više godine studija)              

 

Stipendije se dodjeljuju po dvije osnove:

  1. socijalno – imovinski status (članak 10. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata)
  2. uspjeh u srednjoj školi ili studiju te rezultati na učeničkim natjecanjima za studente prve godine (članak 8. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata

 

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti za dodjelu stipendija:

-          zamolba za dodjelu stipendije s kratkim životopisom (OIB, adresa, kontakt podaci – email, broj telefona) – može se preuzeti na web stranici općine ili u Jedinstvenom upravnom odjelu

-          uvjerenje o redovitom upisu na višu ili visoku školu, odnosno visoko učilište, s naznakom smjera ili studijske grupe

-          potvrda fakulteta o prosjeku ocjena, odnosno ovjerena preslika indeksa iz koje su vidljive ocjene položenih ispita

-          preslika svjedodžbi svih razreda srednje škole i završnog ispita (studenti prve godine)

-          potvrda o prebivalištu roditelja skrbnika

-          izjava studenta da ne prima ni jednu drugu stipendiju – može se preuzeti na web stranici općine ili u Jedinstvenom upravnom odjelu

-          domovnica (ne starija od 6mjeseci), fotokopija osobne iskaznice

-          fotokopija žiroračuna

 

Za studente koji se natječu po osnovi uspjeha u srednjoj školi ili studiju potrebno je dostaviti slijedeće dokumente:

-          potvrda o sudjelovanju na učeničkom ili međunarodnom natjecanju

 

Za studente koji se natječu po osnovi socijalno  - imovinskog statusa, potrebno je dostaviti slijedeće dokumente:

-          izjava o broju članova zajedničkog domaćinstva,

-          potvrda poslodavca o prosjeku plaće za posljednjih 6 (šest) mjeseci prije raspisivanja natječaja, za sve članove domaćinstva koji su u radnom odnosu

-          potvrda o dodatnim prihodima svih članova zajedničkog domaćinstva (ukoliko ih ostvaruju)

-          preslika rješenja porezne uprave o razrezu poreza u godini prije raspisivanja natječaja, po bilo kojoj osnovi

-          uvjerenje fakulteta o statusu redovnog studenta člana domaćinstva

-          potvrda o mirovini sa zaštitnim dodatkom (ukoliko je prima netko od članova domaćinstva)

-          potvrda Zavoda za zapošljavanje (ukoliko je netko od članova domaćinstva nezaposlen)

-          izjava za djecu bez jednog ili oba roditelja, djecu poginulih i nestalih branitelja, te za djecu samohranih majki i očeva

 

Stipendija iznosi:

-          za Čakovec – 300,00 kn

-          za Varaždin – 400,00 kn

-          za Zagreb i druge gradove na području RH ili inozemstvo – 500,00 kn

 

Općina Vratišinec u akademskoj godini 2017./2018. dodijelit će ukupno 5 stipendija.

 

Zahtjevi se podnose poštom ili osobno Jedinstvenom upravnom odjelu do 15.12.2017. godine do 12:00 sati na adresu: Dr. Vinka Žganca 2, Vratišinec s naznakom: „NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA STIPENDIJE 2017./2018.“.

 

Nakon završetka natječaja priloženi dokumenti neće se vraćati kandidatima. Općina Vratišinec zadržava pravo ne odabrati sve kandidate koji se jave na natječaj, a ispunili su sve uvjete iz natječaja.

 

S korisnikom stipendije zaključit će se ugovor o pravima i obvezama za vrijeme korištenja prava stipendije.

 

KLASA: 021-05/17-01/1452

URBROJ: 2109/19-17-01

Vratišinec, 01.12.2017.

Načelnik Općine Vratišinec:

Zdravko Mlinarić, v.r.

 


OBRASCI:

Zamolba

Životopis

Izjava da ne prima stipendiju po nekoj drugoj osnovi

 

Napomena: Prijavitelji mogu koristiti i svoje obrasce, ali moraju navesti sve tražene podatke.

 
burdur escort trabzon escort karşıyaka escort karaman escort