Smanji tekst Resetiraj tekst Povećaj tekst
Javni poziv za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Vratiišinec
E-mail
Ispis
PDF
Ponedjeljak, 01 Kolovoz 2016 08:42

Temeljem članka 10. stavak 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14), članka III. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Vratišinec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 08/14), Članka 32. Statuta Općine Vratišinec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 05/13 i 08/14) i Odluke o raspisivanju  Javnog poziva za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Vratišinec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 3/16), Općinsko vijeće Općine Vratišinec raspisuje:

JAVNI POZIV

za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Vratišinec

 1. Savjet mladih Općine Vratišinec osnovano je kao savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Vratišinec.
 2. Pravo predlaganja kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Vratišinec imaju:
 • udruge mladih i udruge koje se bave mladima
 • učenička vijeća srednjih škola
 • studentski zborovi
 • pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija
 • neformalne skupine mladih.
 1. Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih ona mora biti skupina od najmanje 30 mladih.
 2. Mladi koji mogu biti birani za članove Savjeta mladih su osobe s prebivalištem na području Općine Vratišinec u dobi od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života. Ovlašteni predlagatelji kandidatura dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih.
 3. Ovlašteni predlagatelji moraju ispuniti Propisane obrasce (SM-1, SM-2 i SM-3)

– preuzimanje za svakog kandidata kojeg predlažu (može se skinuti na stranici Općine Vratišinec, www.vratisinec.hr, a koji obvezno sadržava sljedeće:

 • IME/NAZIV I SJEDIŠTE (udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u RH i neformalne skupine mladih)
 • IME I PREZIME KANDIDATA (DATUM ROĐENJA) TE NJEGOVO PREBIVALIŠTE I OIB
 • IME I PREZIME ZAMJENIKA KANDIDATA (DATUM ROĐENJA) TE NJEGOVO PREBIVALIŠTE I OIB
 • OBRAZLOŽENJE (detaljno navesti razloge zbog čega bi kandidat bio pogodan da bude član u savjetu mladih, da li je dosad sudjelovao aktivno u radu udruga ili drugih organizacija, kojim vrstama problema mladih se bavio, da li se posebno isticao svojim radom te njegov daljnji interes za pomoć mladima i sudjelovanje u javnom životu)
 • POTPIS OVLAŠTENOG PREDLAGATELJA
 1. Takav prijedlog mora biti obvezno ovjeren od ovlaštene osobe predlagatelja.
 2. Pisane i obrazložene prijedloge ulaže se u omotnicu koja se zatvara, a na prednjoj strani omotnice ispisuje se adresa primatelja:

Općina Vratišinec

Dr. Vinka Žganca 2

40 316 Vratišinec

s naznakom “JAVNI POZIV ZA KANDIDATURU U SAVJETU MLADIH”

 1. Prijedlozi se podnose u roku od 15 dana od dana objavljenog javnog poziva na web stranicama Općine Vratišinec poštom na navedenu adresu ili se mogu predati neposredno u Jedinstveni upravni odjel Općine Vratišinec na istoj adresi.
 2. Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava, sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura.

10.  Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura dostavljaju se Općinskom vijeću Općine Vratišinec te se objavljuju na webu.

11.  Općinsko vijeće Općine Vratišinec na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta i s popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih tajnim glasovanjem bira nove članove i zamjenike članove Savjeta mladih.

 

KLASA:021-05/16-01/1230                                                  
URBROJ: 2109/19-16-01                                                               
Vratišinec, 01.08.2016. g.
                                                                                                      Predsjednik Općinskog vijeća:
                                                                                                           Antun Bukovec


Napomena: Svaka udruga predlaže člana i njegovog zamjenika (obrazac SM-1) i za svakog od za njih obrasce SM-2, SM-3. 

 
burdur escort trabzon escort karşıyaka escort karaman escort