Smanji tekst Resetiraj tekst Povećaj tekst
JAVNI POZIV radi predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Vratišinec za 2018. godinu
E-mail
Ispis
PDF
Srijeda, 09 Svibanj 2018 10:16

Temeljem članka 5. Odluke o javnim priznanjima Općine Vratišinec („Službeni glasnik Međimurske županije“ 03/07), Povjerenstvo za javna priznanja Općine Vratišinec objavljuje:

 

JAVNI POZIV

radi predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja

Općine Vratišinec za 2018. godinu

 

I.

Ovaj poziv objavljuje se radi predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Vratišinec za 2018. godinu. Kao javna priznanja i nagrade ustanovljene su:

 

 1. Počasni građanin Općine Vratišinec: može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili druge države koji je svoji radom posebno zaslužan za promicanje vrijednosti demokratskog društva, povijesnih događaja i tradicija, položaja i ugleda Općine Vratišinec, njenih odnosa s drugim gradovima u zemlji i inozemstvu te za razvoj Općine Vratišinec u cjelini ili pojedinih njenih djelatnosti. Osobi koja je proglašena Počasnim građaninom Općine Vratišinec uručuju se povelja i medalja Počasnog građanina Općine Vratišinec.
 2. Plaketa Općine Vratišinec „Dr. Vinko Žganec“ (u daljnjem tekstu: Plaketa) je odličje i znak priznanja koje se dodjeljuje za rad ili djelo koje doprinosi napretku i ugledu Općine Vratišinec u zemlji i inozemstvu te zaslužuje opće priznanje. Plaketa se dodjeljuje kao osobna nagrada pojedincima, a skupna nagrada trgovačkim društvima, ustanovama, udrugama građana ili drugim pravnim osobama, njihovim organizacijskim jedinicama ili radnim timovima i sl. za njihov doprinos, kreaciju, uradak ili organizaciju važnog događaja  u Općini Vratišinec, u jednom ili više područja gospodarskog i društvenog života u prethodnoj godini.
 3. Pečat Općine Vratišinec (u daljnjem tekstu: Pečat) je odličje i znak priznanja koje se dodjeljuje građanima Općine Vratišinec i drugim osobama, trgovačkim društvima, ustanovama, udrugama i drugim pravnim osobama za uzorne uspjehe u području: gospodarstva, znanosti, odgoja i obrazovanja, zaštite okoliša i ekologije, zdravstva socijalne skrbi, kulture, fizičke kulture, tehničke kulture i drugih društvenih djelatnosti. Pečat se može dodijeliti i stranim državljanima, gradovima i ustanovama. Pečat Općine Vratišinec dodjeljuje se u obliku svečane povelje.
 4. Pohvalnica je javno priznanje koje se dodjeljuje organizacijama i pojedincima za izvanredne rezultate postignute na znanstvenim, kulturnim, sportskim i drugim natjecanjima i manifestacijama, koji promoviraju Općinu Vratišinec. Pohvalnica Općine Vratišinec dodjeljuje se u obliku svečane diplome.
 5. Zahvalnica Općine Vratišinec je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkim osobama za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenju gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi, humanitarne i druge djelatnosti. Zahvalnica se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za donacije i druge oblike pomoći Općini Vratišinec. Zahvalnica Općine Vratišinec dodjeljuje se u obliku svečane diplome.
 6. Pokroviteljstvo se može prihvatiti na društvenim, znanstvenim, kulturnim, športskim ili drugim manifestacijama, priredbama i skupovima značajnima za Općinu Vratišinec. Pokroviteljstvo može biti počasno, a može imati financijsku i drugu potporu.

II.

Prijedloge za dodjelu javnih priznanja i nagrada Općine Vratišinec mogu podnijeti:

 1. vijećnici Općinskog vijeća Općine Vratišinec,
 2. predsjednik Općinskog vijeća,
 3. načelnik Općine Vratišinec,
 4. ustanove,
 5. udruge građana
 6. pravne i fizičke osobe s prebivalištem na području Općine Vratišinec.

III.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja i nagrada podnose se u pisanom obliku, a mora sadržavati:

 1. podatke o podnositelju prijedloga,
 2. podatke o predloženoj osobi,
 3. iscrpno obrazloženje postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela javnog priznanja,
 4. prosudbu postignutih rezultata uz odgovarajuću dokumentaciju,
 5. naznaku javnog priznanja koje se predlaže.

 

IV.

Nepotpuni i nepravovremeni prijedlozi neće se razmatrati.

U jednoj godini može se dodijeliti samo jedna nagrada u svakoj kategoriji.

 

V.

Povjerenstvo razmatra prispjele prijedloge ovlaštenih predlagatelja i donosi konačan prijedlog s obrazloženjem. Prijedlog se daje na raspravu i usvajanje Općinskom vijeću Općine Vratišinec koje donosi konačnu odluku.

Općinsko Vijeće Općine Vratišinec o svakom prijedlogu glasuje posebno.

 

VI.

Pisani prijedlozi dostavljaju se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vratišinec osobno ili putem pošte na adresu Dr. Vinka Žganca 2, 40316 Vratišinec najkasnije do 08.06.2018. godine (petak) do 15 sati.

Na zahtjev Povjerenstva za javna priznanja, predlagatelj je dužan dostaviti naknadno zatražene dopunske podatke i dokumentaciju.

 

VII.

Ostale informacije u vezi javnog poziva mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vratišinec na adresi Dr. Vinka Žganca 2, Vratišinec, putem telefona na broj 040/866-966 te elektroničke pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

 

POVJERENSTVO ZA JAVNA PRIZNANJA

 

 

KLASA: 061-01/18-01/01

URBROJ: 2109/19-01-18-1

Vratišinec, 09.05.20018. godine

 

 
burdur escort trabzon escort karşıyaka escort karaman escort