Smanji tekst Resetiraj tekst Povećaj tekst
IZVJEŠĆE o provjeri formalnih uvjeta i popisa važećih kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Općine Vratišinec
E-mail
Ispis
PDF
Ponedjeljak, 21 Svibanj 2018 12:31

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA  ŽUPANIJA

OPĆINA VRATIŠINEC

Komisija za izbor i imenovanje

 

KLASA: 021-05/18-01/04

URBROJ: 2109/19-01-18-9

Vratišinec, 17.05.2018.

Na temelju članka 10. stavka 5-6. Zakona o savjetima mladih (NN 41/14) Komisija za izbor i imenovanje Općine Vratišinec dana 17. svibnja 2018. godine donosi:

 

IZVJEŠĆE

o provjeri formalnih uvjeta i popisa važećih kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Općine Vratišinec

Dana 25. travnja 2018. godine raspisan je Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Vratišinec (u daljnjem tekstu: Javni poziv). Javni poziv objavljen je na oglasnoj ploči i službenoj web stranici Općine Vratišinec. Rok za podnošenje prijava bio je 15 dana od dana objave Javnog poziva, odnosno do 10. svibnja 2018. godine.

 

Po završetku prijava u Jedinstveni upravni odjel Općine Vratišinec pristiglo je ukupno 5 (pet) prijava od 4 (četiri) predlagatelja, a to su: DVD Vratišinec, KUD „Dr. Vinko Žganec“ Vratišinec, RK „Sokol“ Vratišinec i Udruga mladih Gornji Kraljevec. Utvrđeno je da je svih 5 (pet) prijava na javni poziv pravovaljano.

 

Provjerom formalnih uvjeta utvrđeno je da su sve prijave zaprimljene u zadanom roku, te da svi prijedlozi sadrže svu potrebnu dokumentaciju sukladno Javnom pozivu i Zakonu o savjetima mladih, a to su:

a) naziv i sjedište predlagatelja

b) ime i prezime kandidata te njegovo prebivalište

c) datum rođenja i OIB kandidata

d) obrazloženje kandidature

e) potpis i ovjera predlagatelja

 

DVD Vratišinec predložio je Antoniju Perčić za članicu savjeta mladih, a Magdalenu Plešu za njezinu zamjenu. Također DVD Vratišinec za članicu predlaže Magdalenu Šoltić, a Filipa Mezgu za njezinog zamjenika.

KUD „Dr. Vinko Žganec“ Vratišinec za članicu savjeta mladih predlaže Nikol Kordić, a zamjenicu članice Leu Šarić.

Udruga mladih Gornji Kraljevec za članicu Savjeta mladih predlaže Dariju Lukačić, a za zamjenu članice Marka Granatira.

RK „Sokol“ Vratišinec predložio je Andriju Kvakana za člana, a kao njegovog zamjenika Patrika Tarandeka.

 

Komisija za izbor i imenovanje utvrdila je da svi predloženi članovi i njihovi zamjenici imaju prebivalište na području Općine Vratišinec, da su stariji od 15 godina, a mlađi od 30 godina što zadovoljava formalne uvjete Javnog poziva.

 

Odlukom o izmjeni Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Vratišinec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 10/16) propisano je da savjet mladih čini 5 članova uključujući predsjednika i zamjenika.

 

Sukladno navedenome predlaže se Općinskom vijeću Općine Vratišinec da za članove savjeta mladih verificira:

 

ZA ČLANOVE

ZA NJIHOVE ZAMJENIKE

Andrija Kvakan

Patrik Tarandek

Antonija Perčić

Magdalena Pleša

Magdalena Šoltić

Filip Mezga

Darija Lukačić

Marko Granatir

Nikol Kordić

Lea Šarić

 

U Vratišincu, 17.05.2018. g.

 

Predsjednik Komisije za izbor i imenovanje:

Stjepan Šafarić, v.r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
burdur escort trabzon escort karşıyaka escort karaman escort