Smanji tekst Resetiraj tekst Povećaj tekst
Planovi i programi
E-mail
Ispis
PDF

 

 1. Program stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Vratišinec
 2. Izvješće o utrošenim sredstvima Socijalne komisije za 2016. godinu
 3. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vratišinec za 2016. godinu
 4. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Vratišinec za 2016. godinu
 5. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i športu za područje Općine Vratišinec za 2016. godinu
 6. Izvršenje Plana razvojnih programa za 2016. godinu
 7. Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vratišinec za 2017. godinu
 8. Plan razvojnih programa Općine Vratišinec za period 2017. - 2019.
 9. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vratišinec za 2017. godinu
 10. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
 11. Socijalni program Općine Vratišinec za 2017. godinu
 12. Izvršenje programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Vratišinec za 2015. godinu
 13. Izvršenje programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vratišinec za 2015. godinu
 14. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Vratišinec za 2016. godinu
 15. Plan razvojnih programa Općine Vratišinec za period 2016. - 2018.
 16. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vratišinec za 2016. godinu
 17. Program javnih potreba u kulturi za područje Općine Vratišinec za 2016. godinu
 18. Program javnih potreba u športu za područje Općine Vratišinec za 2016. godinu
 19. Socijalni program Općine Vratišinec za 2016. godinu
 20. Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vratišinec za 2016. godinu
 21. Plan davanja koncesije u 2016. godini
  Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vratišinec
 22. Plan razvojnih programa Općine Vratišinec za period 2015. - 2017.
 23. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vratišinec za 2015. godinu
 24. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Vratišinec za 2015. godinu
 25. Program javnih potreba u kulturi za područje Općine Vratišinec za 2015.godinu
 26. Program javnih potreba u športu za područje Općine Vratišinec za 2015. godinu
 27. Socijalni program Općine Vratišinec za 2015. godinu