Općina Vratišinec, Dr. Vinka Žganca 2, 40316 Vratišinec
Tel: 040 866 966

Odluke Načelnika

Detaljno pretraživanje dokumenata po svim sekcijama:

Nesortirano Proračun i financijski izvještaji Proračunski vodič za građane Statut i poslovnik Odluke Načelnika Ugovori / donacije Natječaji Javna nabava Sjednice OV Pravo na pristup informacijama Obrasci Savjet mladih Strategija razvoja Murs Ekom Izbori
ikona
29.7.2020.  Odluka o izmjenama i dopunama Plana djelovanja civilne zaštite Općine Vratišinec 2020.   
dividerikona
12.6.2020.  ZAKLJUČAK o isplati donacije za nabavku interaktivnih ploča za OŠ Dr. Vinka Žganca Vratišinec   
dividerikona
29.5.2020.  Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Vratišinec 2020.   
dividerikona
29.5.2020.  Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora u predžetvenoj i žetvenoj sezoni u 2020. godini   
dividerikona
14.5.2020.  Odluka o dodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje projekata/programa udruga u 2020. godini   
dividerikona
6.4.2020.  Odluka o poništenju Oglasa za prijam u službu na radno mjesto pročelnik/ca   
dividerikona
13.3.2020.  Odluka - mjere za sprečavanje širenja korona virusa   
dividerikona
11.3.2020.  Odluka o otkazivanju i zabrani održavanja manifestacija0001   
dividerikona
9.3.2020.  Odluka o imenovanju Povjerenstva za oglas pročelnik/ca   
dividerikona
2.3.2020.  Odluka o imenovanju povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i/ili projekata 2020.   
dividerikona
2.3.2020.  Odluka o jednokratnim pomoćima umirovljenicima Uskrs 2020.   
dividerikona
12.2.2020.  Plan vježbi CZ za 2020. godinu   
dividerikona
15.1.2020.  Odluka o prihvaćanju inventure 2019   
dividerikona
13.1.2020.  Plan prijma Općine Vratišinec za 2020. godinu   
dividerikona
10.1.2020.  Izvještaj Inventurne komisije za popis 2019.   
dividerikona
2.1.2020.  Odluka o popisu imovine 2019   
dividerikona
2.12.2019.  ODLUKU o dodjeli jednokratnih pomoći umirovljenicima - Božić 2019.   
dividerikona
29.11.2019.  Zaključak o kupnji poklona za realizaciju projekta Savjeta mladih   
dividerikona
29.11.2019.  Odluku o kupnji paketa pomoći bolesnim osobama i osobama slabijeg imovinskog stanja s područja Općine Vratišinec   
dividerikona
29.11.2019.  Odluka o kupnji dječjih darova povodom Božića   
dividerikona
29.11.2019.  Odluka o dodjeli jednokratnih pomoći djeci s posebnim potrebama s područja Općine Vratišinec   
dividerikona
28.10.2019.  Procedura o izdavanju i obračunu naloga za službeni put 2019   
dividerikona
28.10.2019.  Procedura o blagajničkom poslovanju 2019   
dividerikona
28.10.2019.  Procedura obračuna, naplate i kontrole naplate prihoda 2019   
dividerikona
28.10.2019.  Procedura zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja 2019   
dividerikona
28.10.2019.  Procedura stvaranja ugovornih obveza u Općini Vratišinec 2019.   
dividerikona
16.10.2019.  Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vratišinec ("Službeni glasnik Međimurske županije" br. 10/19)   
dividerikona
30.5.2019.  Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora u predžetvenoj i žetvenoj sezoni u 2019. godini   
dividerikona
22.3.2019.  Odluka o jednokratnim pomoćima umirovljenicima povodom Uskrsa 2019.   
dividerikona
21.2.2019.  Odluka o dodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje projekata / programa udruga u 2019. godini   
dividerikona
8.2.2019.  Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine   
dividerikona
28.1.2019.  Zaključak o isplati donacije za nabavku interaktivne ploče   
dividerikona
28.1.2019.  Odluka o financiranju školske kuhinje za učenike osnovne škole s područja Općine Vratišinec u školskoj godini 2018./2019.   
dividerikona
28.1.2019.  Plan prijma Općine Vratišinec za 2019. godinu   
dividerikona
19.1.2019.  Odluka o prihvaćanju popisa dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava, vlasničkih udjela i potraživanja na dan 31.12.2018. godine   
dividerikona
15.1.2019.  Odluka o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Općine Vratišinec   
dividerikona
15.1.2019.  Plan djelovanja civilne zaštite Općine Vratišinec   
dividerikona
11.1.2019.  Odluka o osnovici za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vratišinec   
dividerikona
11.1.2019.  PRAVILNIK o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vratišinec   
dividerikona
11.1.2019.  Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave   
dividerikona
11.1.2019.  Odluka o cjeniku za naknadu troškova ponovne uporabe informacija - Obrazac 13   
dividerikona
2.1.2019.  Odluka o popisu imovine potraživanja i obveza Općine Vratišinec sa stanjem 31.12.2018. godine   
divider

Iz kataloga događanja

Trenutno nema događanja.
SVA DOGAĐANJA

Obavijesti