Općina Vratišinec, Dr. Vinka Žganca 2, 40316 Vratišinec
Tel: 040 866 966

Odluke Načelnika

Nesortirano Proračun i financijski izvještaji Proračunski vodič za građane Statut i poslovnik Odluke Načelnika Ugovori / donacije Natječaji Javna nabava Sjednice OV Pravo na pristup informacijama Obrasci Savjet mladih Strategija razvoja Murs Ekom Izbori
ikona
16.10.2019.  Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vratišinec ("Službeni glasnik Međimurske županije" br. 10/19)   
dividerikona
30.5.2019.  Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora u predžetvenoj i žetvenoj sezoni u 2019. godini   
dividerikona
22.3.2019.  Odluka o jednokratnim pomoćima umirovljenicima povodom Uskrsa 2019.   
dividerikona
21.2.2019.  Odluka o dodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje projekata / programa udruga u 2019. godini   
dividerikona
8.2.2019.  Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine   
dividerikona
28.1.2019.  Zaključak o isplati donacije za nabavku interaktivne ploče   
dividerikona
28.1.2019.  Odluka o financiranju školske kuhinje za učenike osnovne škole s područja Općine Vratišinec u školskoj godini 2018./2019.   
dividerikona
28.1.2019.  Plan prijma Općine Vratišinec za 2019. godinu   
dividerikona
19.1.2019.  Odluka o prihvaćanju popisa dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava, vlasničkih udjela i potraživanja na dan 31.12.2018. godine   
dividerikona
15.1.2019.  Odluka o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Općine Vratišinec   
dividerikona
15.1.2019.  Plan djelovanja civilne zaštite Općine Vratišinec   
dividerikona
11.1.2019.  Odluka o osnovici za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vratišinec   
dividerikona
11.1.2019.  PRAVILNIK o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vratišinec   
dividerikona
11.1.2019.  Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave   
dividerikona
11.1.2019.  Odluka o cjeniku za naknadu troškova ponovne uporabe informacija - Obrazac 13   
dividerikona
2.1.2019.  Odluka o popisu imovine potraživanja i obveza Općine Vratišinec sa stanjem 31.12.2018. godine   
divider

Iz kataloga događanja

15. Vratišinske vesele vurice

S početkom u 19 sati održati će se Vratišinske vesele vurice. Program u organiza... detaljnije

SVA DOGAĐANJA

Obavijesti