Općina Vratišinec, Dr. Vinka Žganca 2, 40316 Vratišinec
Tel: 040 866 966

Odluke Načelnika

Nesortirano 2 Proračun i financijski izvještaji Proračunski vodič za građane Statut i poslovnik Odluke Načelnika Ugovori / donacije Natječaji Javna nabava Sjednice OV Pravo na pristup informacijama Obrasci Savjet mladih Strategija razvoja Murs Ekom Izbori
ikona
22.3.2019.  Odluka o jednokratnim pomoćima umirovljenicima povodom Uskrsa 2019.   
dividerikona
21.2.2019.  Odluka o dodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje projekata / programa udruga u 2019. godini   
dividerikona
8.2.2019.  Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine   
dividerikona
28.1.2019.  Zaključak o isplati donacije za nabavku interaktivne ploče   
dividerikona
28.1.2019.  Odluka o financiranju školske kuhinje za učenike osnovne škole s područja Općine Vratišinec u školskoj godini 2018./2019.   
dividerikona
28.1.2019.  Plan prijma Općine Vratišinec za 2019. godinu   
dividerikona
19.1.2019.  Odluka o prihvaćanju popisa dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava, vlasničkih udjela i potraživanja na dan 31.12.2018. godine   
dividerikona
15.1.2019.  Odluka o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Općine Vratišinec   
dividerikona
15.1.2019.  Plan djelovanja civilne zaštite Općine Vratišinec   
dividerikona
11.1.2019.  Odluka o osnovici za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vratišinec   
dividerikona
11.1.2019.  PRAVILNIK o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vratišinec   
dividerikona
11.1.2019.  Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave   
dividerikona
11.1.2019.  Odluka o cjeniku za naknadu troškova ponovne uporabe informacija - Obrazac 13   
dividerikona
2.1.2019.  Odluka o popisu imovine potraživanja i obveza Općine Vratišinec sa stanjem 31.12.2018. godine   
divider

Iz kataloga događanja

Ljetnja škola folklora - 17. i 19.6.2019. godine

KUD dr.Vinko Žganec organizira ljetnu školu folklora za djecu i mlade. Šk... detaljnije

SVA DOGAĐANJA

Obavijesti