Općina Vratišinec, Dr. Vinka Žganca 2, 40316 Vratišinec
Tel: 040 866 966

O Općini

Tijela Općine

Općinsko vijeće

Općinski čelnici


Zdravko Mlinarić (načelnik)


Milena Granatir (zamjenica načelnika)

VMO Gornji Kraljevec

Adresa: Poljska ulica 1, Gornji Kraljevec
email adresa: stefica.jambrosic1@gmail.com
telefon: 040 867 - 199


1. Štefanija Jambrošić - predsjednica
2. Matija Granatir - potpredsjednik
3. Darija Lukačić
4. Mirjana Tkalec
5. Jasmina Posavec
6. Katarina Šimunić
7. Josip Žganec

NATRAG

Iz kataloga događanja

4. sjednica Savjeta mladih

Na temelju članka 14. stavka 2. Zakona o savjetima mladih (NN 41/14), članka 6. stavka ... detaljnije

SVA DOGAĐANJA

Obavijesti