Općina Vratišinec, Dr. Vinka Žganca 2, 40316 Vratišinec
Tel: 040 866 966

O Općini

Društvo

Društvena infrastruktura, kao skupina uslužnih funkcija, najuže je povezana s razvitkom i razmještajem svojih korisnika, tj. stanovništvom, a njenim razvojem postiže se viši i bolji standard i kvaliteta života. Čini je niz građevina i ustanova s područja uprave, obrazovanja, zdravstva, kulture, sporta i rekreacije.

Javne službe i uprava

Prema ustavnom i zakonskom određenju Općina Vratišinec je jedinica lokalne samouprave. U dijelu lokalne samouprave na području Općine djeluje općinsko vijeće, a u naselju G. Kraljevec i Vratišinec ustanovljeni su mjesni odbori. U oba naselja za ove potrebe postoji dovoljan i adekvatan prostor za funkcioniranje navedenih tijela.

Na razini Županije obavljaju se poslovi državne uprave i poslovi samoupravnog djelokruga koji su propisani Zakonom o sustavu državne uprave i Zakonom o lokalnoj samoupravi i upravi. Tijela općinske samouprave dio su županijskog, i šire republičkog sustava i u stalnoj su suradnji.

fotografija 1

Odgoj i obrazovanje

Počeci opismenjivanja stanovništva u Međimurju pa tako i na području Općine započinju početkom prošlog stoljeća. Mreža ustanova s područja osnovnog obrazovanja i srednjeg obrazovanja intenzivnije se formira i upotpunjuje prije tridesetak godina.

skola-vratisinec-01


Osnovno obrazovanje

Djelatnost osnovnog školstva provodi se na području Općine u Osnovnoj školi Vratišinec i Područnom odjelu (niži razredi) u G. Kraljevcu. Nastava se odvija u dvije smjene. Osim redovne nastave, u školama se organizira izborna nastava, izvannastavne aktivnosti, dopunska nastava i dodatna nastava. U sklopu škole uređena je i knjižnica i čitaonica. Osnovna škola u Vratišincu nema športske dvorane. Nastava tjelesnog odgoja u zatvorenom se zasada održava u neadekvatnom prostoru, dok su vanjski športski tereni zadovoljavajući (postoje igrališta za košarku, nogomet, rukomet, odbojku i staza za trčanje). Na području Općine nema srednjih škola, kao ni visokoškolskih ustanova.

skola-gkraljevec


Predškolske ustanove

Na području Općine u naselju Vratišinec nalazi se predškolska ustanova Dječji vrtić s jednom vrtićkom skupinom s ukupno 50 djece. Zaposlenih u vrtiću – 3 odgajateljice i 1 pomoćno osoblje.

stara-skola


Vjerske zajednice

Na području Općine djeluje Katolička župa Vratišinec sa sjedištem u Vratišincu (Župni dvor) i Župna crkva. U Gornjem Kraljevcu je također izgrađena crkva novijeg datuma (iz 80.-tih).
Od ostalih sakralnih građevina u Vratišincu i Gornjem Kraljevcu postoji nekoliko kapelica, raspela, poklonaca i križeva. Više o sakralnim građevinama u poglavlju "Graditeljska i kulturna baština".

zupni-dvor


Zdravstvo i socijalna skrb

Na području Općine djeluje Zdravstvena ambulanta Vratišinec sa 4 zaposlena (jedan liječnički tim) i stomatološka ordinacija. Zdravstvena ambulanta pruža stanovništvu Općine primarnu zdravstvenu zaštitu (zdravstveno-preventivnu i sanitarnu zaštitu), a za ostale usluge stanovništvo mora odlaziti u Čakovec gdje su zdravstvene usluge organizirane kroz: Dom zdravlja, Opću bolnicu Čakovec, Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije Čakovec.


Socijalna skrb stanovništva organizirana je kroz državne ustanove i različite udruge koje djeluju na području Županije, ali ne i na području same Općine. Centar za socijalni rad ima sjedište u Čakovcu.


Kultura

Općina Vratišinec gravitira gradu Čakovcu i gradu Murskom Središću koji su najbliži centri kulturnih i športsko-rekreativnih zbivanja. U naseljima postoje društveni i vatrogasni domovi koji su povremena stjecišta društvenih zbivanja. U sklopu Društvenog doma Vratišinec djeluje Kulturno-umjetničko društvo "Dr. Vinko Žganec", a u sklopu Društvenog doma G. Kraljevec "KUU Društvo žena G. Kraljevec". U sklopu osnovne škole postoji knjižnica i čitaonica, a organizirane su i razne izvannastavne aktivnosti za djecu kao što su folklor, pjevački zbor, likovna, literarna i druge sekcije.


Šport i rekreacija

Okosnicu športa u Općini čine dva nogometna kluba sa svojim igralištima i pratećim građevinama. U Vratišincu NK "Sokol" i u G. Kraljevcu NK "Napredak", te rukometni klub "Sokol" Vratišinec. Glavni nositelj tjelesnog odgoja djece i mladeži je škola, u redovnoj nastavi i izvannastavnim aktivnostima.
Iako su na području športa i rekreacije u proteklom razdoblju u Općini učinjeni neki pomaci, još je uvijek relativno mali postotak stanovništva obuhvaćen tim aktivnostima. Sadašnja situacija i mogućnosti za razvoj ne mogu u potpunosti zadovoljiti potrebe stanovništva.Udruge građana
Na području Općine djeluju dva vatrogasna društva DVD Vratišinec s 45 aktivnih članova i DVD G. Kraljevec s 35 aktivnih članova, pored udruga koje sudjeluju u javnom životu s kulturnim i športskim aktivnostima (KUD-ovi i športski klubovi, udruge mladih, zbor, udruga umirovljenika i lovačko društvo i dr).

UMV UMGK grb_vatrogasci

NATRAG

Iz kataloga događanja

Trenutno nema događanja.
SVA DOGAĐANJA

Obavijesti