Općina Vratišinec, Dr. Vinka Žganca 2, 40316 Vratišinec
img1
Tel: 040 866 966
sjena

Novosti

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Vratišinec - Općina Vratišinec

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Vratišinec


J A V N I  P O Z I V 


ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Nacrt akta na koji se savjetovanje odnosi:1.      Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine VratišinecRazlozi donošenja akta:Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi akt ili drugi dokument u ime skupina i interesa koje zastupaju.Ciljevi provođenja savjetovanja:Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog.Rok za završetak savjetovanja (za dostavu primjedbi i prijedloga i komentara):Zaključno do  16. prosinca 2021. godineNačin podnošenja primjedbi, prijedloga i komentara:Cjelovitim popunjavanjem obrazaca za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (Javno savjetovanje o nacrtima prijedloga akata – Općina Vratišinec (vratisinec.hr))Adresa za podnošenje prijedloga:opcinavratisinec@gmail.com


ili poštom: Općina Vratišinec, Dr. Vinka Žganca 2, Vratišinec  Sukladno odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izraditi će se i objaviti izvješće o savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.


Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama Općine Vratišinec; www.vratisinec.hrObjavljeno: 16.11.2021.


ikona
divider
ikona
divider
ikona
divider

Iz kataloga događanja

Trenutno nema događanja.
SVA DOGAĐANJA

Obavijesti

Nema ubilježenih obavijesti.
SVE OBAVIJESTI

Novosti

SVE NOVOSTI